Caiete de sarcini pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC)

 

 

 

 

 

 

   sursa foto: inspectorat O.N.V.P.V. 

* Legislația în vigoare privind asigurarea protecției denumirilor de origine controlată DOC și indicațiilor geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană prevede că un solicitant interesat de modificarea unui caiet de sarcini poate depune la O.N.V.P.V.  (autoritatea competentă) o cerere de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine protejată/indicație geografică protejată.
 
În baza legislației în vigoare, în termen de 60 zile de la data publicării cererii de protecție pentru o DOC/IG, orice persoană fizică/juridică având un interes legitim, cu domiciliul/sediul/reședința în România, poate formula o opoziție la protecția propusă prin depunerea la O.N.V.P.V. a unei declarații motivate corespunzător, în condiții legii.
 
**O.N.V.P.V. trebuie să asigure publicarea cererii de modificare a caietului de sarcini, pe site-ul www.onvpv.ro pentru consultare în vederea exercitării dreptului de opoziție stabilit prin legislația în vigoare.
*** Ulterior perioadei opozabile și dacă cererea de modificare este admisibilă potrivit evaluării O.N.V.P.V. și respectă legislația națională, se asigură publicarea caietului de sarcini conform modificărilor solicitate.
**** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeană desfășoară o procedură de examinare în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea sau respingerea modificărilor solicitate, în funcție de documentele și argumentele prezentate (justificare corespunzătoare) în scopul modificării. 

 

Denumirile de origine controlată admise spre utilizare pentru vinuri sunt prevazute în ORDINUL ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările și completările ulterioare.

 Descarcă ORDIN de ministru nr. 732/2005 PDF
 

►  eAMBROSIA - REGISTRUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE protejate ale Uniunii disponibil on-line 

 

Regiunea Viticolă a Banatului

Regiunea Viticolă a Colinelor Dobrogei

     2. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Murfatlar - înregistrată în 28.07.2022
     Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar  modificat cf. cererii din 28.07.2022 - protecție europeană 
     (Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. cerere - evidențiere modificări)
     Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini - postare 05.10.2022 
     
     
Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 12.07.2023 

     (Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene - evidențierea modificări)
     Caiet sarcini DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 16.08.2023 
     (Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene - evidențiere modificări)
     Caiet sarcini DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 29.09.2023 -protecție europeană 
     (Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. Notificării Comisiei Europene - evidențiere modificări)
     Publicare aprobare modificare caiet de sarcini DOC Murfatlar - JOUE 02.04.2024
     
Caiet de sarcini modificat și aprobat de Comisia Europeană - 02.04.2024 protecție europeană

     3. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Murfatlar - înregistrată în 07.02.2023
     În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. cererii din 07.02.2023 - protecție europeană 
     (Caiet de sarcini vin DOC Murfatlar modificat cf. cerere - evidențiere modificări)
     Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini - postare 21.04.2023
    ► Publicare aprobare  modificare caiet sarcini vin DOC Murfatlar - 16.04.2024
 

♦ 2010
     Cerere de înregistrare a denumirii de origine controlate DOC Adamclisi
     Memoriu depus pentru înregistrarea denumirii de origine controlată DOC Adamclisi
     Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi transmis în 2010 Comisiei Europene cf. Art. 118f, Regulament (CE) nr. 1234/2007
     Declaratie de conformitate (Decizia O.N.V.P.V. din 2010 pentru caietul sarcini  vin cu DOC Adamclisi)
 ♦ 2015
   
Cerere de modificare  a caietului de sarcini vin DOC Adamclisi - înregistrată cu nr. 1704/13.08.2015
    Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. cererii din 13.08.2015 - protecție națională
   (Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. cerere - evidențiere modificări)
♦ 2017
    Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 12.01.2017 
♦ 2018
    Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 19.04.2018 - protecție europeană
♦ 2019
  Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene
din 20.05.2019 - protecție europeană
  (Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene din în 20.05.2019 - evidențiere modificări)

♦ 2020
 Regulament de punere în aplicare (UE) nr 2020/1120 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Adamclisi" (DOP). Denumirea este protejată la nivelul Uniunii.
În vigoare: Caiet de sarcini vin DOP Adamclisi

 

Regiunea Viticolă a Crişanei şi Maramureşului

      Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini vin DOC Miniș   

      • Caiet sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 20.08.2019
    
  (Caiet sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 20.08.2019 - evidențiere modificări)
      Decizie națională aprobare modificări caiet de sarcini - postare 22.10.2019  
      • Caiet de sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 11.05.2020
      (Caiet sarcini modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 11.05.2020 - evidențiere modificări)
      Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini - postare 02.06.2020 
     Regulament  (UE) 2021/1724 al Comisiei publicat în JOUE în 29.09.2021 de aprobare modificări la nivelul Uniunii ale caietului de sarcini al denumirii de origine protejate MINIȘ DOP 
     În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Miniș conform Regulament (UE) 2021/1724 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate 
 

Regiunea Viticolă a Dealurilor Moldovei

 

Regiunea Viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei

  • Denumirea de origine controlată DOC DEALU MARE

     VIN
     
Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
      1. Cerere  de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată în 11.08.2014
      Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat corespunzător cf. cererii nr. 1225/11.08.2014 - protecție europeană     
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii nr. 1225/11.08.2014 - evidențiere modificări)
     • Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene  din 16.01.2019
     (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene - evidențiere modificări)
      Decizie națională aprobare modificării caiet de sarcini cf. Notificării Comisiei Europene   
 
      
Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat și aprobat în anul 2020 de Comisia Europeană
     
(Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat și aprobat  - evidențiere modificări) 
    
     
2. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată în 01.10.2020
       Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii 1996 din 01.10.2020 
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii din 01.10.2020 pentru toate categoriile de vinuri - evidențiere modificări)
      Decizie națională aprobare modificări caiet de sarcini cf. cererii din 01.10.2020 
     Declarație națională aprobare modificări caiet de sarcini cf. cererii din 01.10.2020

     • Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii din 01.10.2020 modificat cf Notificării Comisiei Europene 2021
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare toate categoriile modificat cf. cererii din 01.10.2021  - evidențiere modificări)

      Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 12.05.2022
     (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 12.05.2022)
     În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat și aprobat în anul 2023 de Comisia Europeană
     ►Publicare aprobare modificare caiet de sarcini de Comisia Europeană -  JOUE C 253/18.07.2023
     REGULAMENT (UE) 2023/2535 de aprobare a unor modificări la nivelul Uniunii ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate „Dealu Mare” (DOP) - JOUE 17.11.2023   

     VIN PETIANT
     Caiet de sarcini vin petiant DOC Dealu  Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007
     În vigoare: Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin petiant modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 11.06.2013

    VIN SPUMANT DE CALITATE TIP AROMAT 
    Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
    • Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 29.07.2013

    VIN SPUMANT DE CALITATE 
    Caiet de sarcini vin spumant de calitate DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

      VIN SPUMANT DE CALITATE
      În vigoare:
Caiet de sarcini vin spumant DOC Târnave transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

Regiunea Viticolă a Teraselor Dunării

  • Denumirea de origine controlată DOC OLTINA

​Caiet de sarcini vin DOC Oltina transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

1. Cerere 1 de modificare caiet de sarcini vin DOC Oltina înregistrată în 21.02.2019
Caiet de sarcini vin DOC Oltina modificat cf. cererii nr. 467/21.02.2019 - protecție națională
(Caiet de sarcini vin DOC Oltina modificat cf. cerere - evidențiere modificări)
Decizie națională aprobare modificări caiet de sarcini vin DOC Oltina
În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Oltina modificat cf cererii nr. 467/21.02.2019 - protecție europeană
(Caiet de sarcini vin DOC Oltina modificat cf. cerere - evidențiere modificări)
Publicare aprobare modificări caiet de sarcini DOC Oltina  - 08.10.2021
 

  • Denumirea de origine controlată DOC ÎNSURĂȚEI

 ♦ 2011
      Memoriu areal pentru denumirea de origine controlată DOC Însurăţei
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăţei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118f, Regulament (CE) nr. 1234/2007
      Declaraţie de conformitate (Decizia  O.N.V.P.V. din 2011 pentru caietul de sarcini vin cu DOC Însurăţei) 
♦ 2015
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăţei modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 20.03.2015
♦ 2016
      Caiet de sarcini vin  cu DOC Însurăței modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 18.02.2016
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăței modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 05.12.2016

♦ 2018
 
Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/1708 al Comisiei de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Însurăței” (DOP). Denumirea este protejată în cadrul Uniunii.
 În vigoare: Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăței