Caiete de sarcini pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC)

 

 

 

 

 

 

 

* Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirlor de origine controlată DOC și indicațiilor geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană, în cazul depunerii de către un solicitant a unei cereri de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică, acesta se postează pe site dacă cererea este admisibilă potrivit evaluării O.N.V.P.V..
** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeană desfășoară examinarea în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea/respingerea modificărilor solicitate. 

 

Denumirile de origine controlată admise spre utilizare pentru vinuri sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modifiocările și completările ulterioare.

 Descarca Ordin de ministru nr. 732/2005 PDF
 

Regiunea viticolă a Banatului

 

Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei

 

Regiunea viticolă a Crişanei şi Maramureşului
 

 

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei
 

 

Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei
 

  • Denumirea de origine controlată DOC DEALU MARE

      In vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caiet de sarcini vin petiant DOC Dealu  Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007
     In vigoare: Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin petiant modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 11.06.2013

     Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

     Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin spumant de calitate aromat modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 29.07.2013

     Caiet de sarcini vin spumant de calitate DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

     1. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată la autoritate în data de 11.08.2014
     Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat corespunzător cf. cererii de modificare nr. 1225/11.08.2014 și transmis Comisiei Europene pentru aprobarea modificărilor solicitate
 

 

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

      În vigoare: Caiet de sarcini vin spumant DOC Târnave transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

Regiunea viticolă a Teraselor Dunării, nisipurilor şi altor terenuri favorabile din sudul ţării