Indicatii geografice

Reglementare indicații geografice protejate în prezent

 

       foto: © O.N.V.P.V.

* Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirlor de origine controlată DOC și indicațiilro geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană, în cazul depunerii de către un solicitant a unei cereri de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică, acesta din urmă se postează pe site doar dacă cererea este admisibilă potrivit evaluării pe care o realizează O.N.V.P.V., ca autoritate responsabilă stabilită prin lege.
** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeană desfășoară propria analiză în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea modificărilor solicitate. 

 

Indicaţiile geografice  admise spre utilizare pentru vinuri sunt cele nominalizate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modifiocările și completările ulterioare.

          Descarca Ordin de ministru nr. 732/2005 PDF

        

Indicaţiile geografice IG admise spre utilizare în România sunt:

1. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Timişului

​​În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Viile Timişului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

2. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Sătmarului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

3. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Zarandului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Zarandului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

4. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Caraşului

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Viile Caraşului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

5. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Crişanei

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Crişanei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

6. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Transilvaniei

În vigoare:  Caiet de sarcini vin IG Dealurile Transilvaniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

7. Indicația geografică IG pentru vinuri Colinele Dobrogei

Caiet de sarcini vin IG Colinele  Dobrogei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caietul de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene înregistrată cu nr. 1892/07.09.2015

      În vigoare:  Caietul de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene înregistrată cu nr. 1797/05.08.2016
 

 

8. Indicația geografică IG pentru vinuri Terasele Dunării

Caiet de sarcini vin IG Terasele Dunării transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s din Regulamentul (CE) 1234/2007

     

9. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Olteniei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Olteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007

10. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Munteniei

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament  (CE) 1234/2007

     Caietul de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1664/07.08.2015 
     În vigoare: Caietul de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1733/01.08.2016
    
    În vigoare: Caietul de sarcini vin spumant cu IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

11. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Moldovei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) Nr. 1234/2007 

 

12. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Vrancei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

Harta Indicaţiilor geografice I.G. pentru vinuri admise în Romania