Procedura de atestare, control şi verificare în vederea certificării vinurilor cu DOC, IG, varietale

Obiectul procedurii îl constituie stabilirea modalităţii specifice de luare în evidenţă şi certificare a loturilor de vin potenţial apte de a fi comercializate ca vinuri cu DOC/IG/varietale şi de evidenţă a însemnelor de certificare a originii și autenticității vinurilor.

Procedura se aplică vinurilor obtinute din strugurii recoltați din plantațiile viticole înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.) pentru care au fost întocmite declarații obligatorii de recoltă și de producție potrivit legii.

Se realizează controlul tehnic de specialitate prin evaluarea vinurilor cu DOC/IG/varietale în vederea atestării dreptului de comercializare al vinurilor cu denumire de origine controlată/indicaţie geografică/varietale, potrivit reglementărilor în vigoare, cerinţelor din  caietele de sarcini aferente denumirilor de origine/ indicaţiilor geografice protejate și Ordinului M.A.D.R. nr. 266/ 2017, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Certificatul de atestare al dreptului de comercializare emis de către O.N.V.P.V. astfel cum prevede legislația în vigoare și prezenta procedură este valabil atât timp cât lotul/loturile de vin certificat/certificate corespund condiţiilor prevăzute în caietele de sarcini pentru producerea vinurilor cu DOC/IG dar şi prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 266/ 2017, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea aplicării procedurii de control şi verificare în vederea luării în evidenţă a vinurilor, certificării loturilor de vin potenţial apte de a fi comercializate ca vinuri cu DOC/IG/varietale revine Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) prin Inspectoratele teritoriale constituite la nivelul regiunilor viticole naționale, Comisiilor de degustare din cadrul Inspectoratelor teritoriale şi Comisiei de Contestaţii de la sediul central.
 

 PROCEDURA de atestare, control şi verificare pentru certificarea vinurilor cu DOC/IG/varietale 
 

Modele editabile  utilizate de către producători:

Anexa 1: CERERE de luare în evidență a vinurilor apte de a evolua ca vinuri DOC/IG/varietale aici:

Anexa 6: CERERE pentru acordarea Certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor DOC/IG/varietale  aici:

Anexa 10: Model raport de utilizare a însemnelor de certificare a vinurilor cu DOC/IG/varietale  aici:

Anexa 11:  Notificare luare în evidență vinuri DOC/IG/varietale aici:
 

Procedura revizuită (Ed. 1, Rev. 2) a fost instituită prin Decizie a Directorului general al O.N.V.P.V. nr. 33 din 4 Februarie 2021