Registrul Plantațiilor Viticole

  • REGISTRUL PLANTAȚIILOR VITICOLE din România           
     

 Gestionarea potențialului de producție vitivinicol al fiecărui stat membru din cadrul Uniunii Europene se realizează prin intermediul unui Registru viticol, ca instrument de monitorizare și control al autorităților în ce privește potențialul de producție, o bază de date care conține informații colectate și actualizate permanent despre exploatanții care dețin suprafețe plantate cu viță-de-vie.

Registrul Plantaţiilor Viticole este principala componentă a Sistemului Informatic Naţional al Viei şi Vinului (S.I.N.V.V.) şi instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde parcelele cultivate cu viţă-de-vie pentru struguri de vin şi în care se înregistrează plantări, defrişări, modificări ale datelor cuprinse în fişele electronice ale parcelelor viticole existente, pe baza legislaţiei naţionale în vigoare.
Persoanele fizice şi operatorii economici care procesează struguri şi/sau îmbuteliază vin au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului, denumit S.I.N.V.V.              

S.I.N.V.V. cuprinde următoarele module:

             

- Registrul Plantațiilor Viticole

- Autorizații producție struguri

- Autorizații producție vin

- Control Producție

- Industrii vitivinicole

- Rapoarte

Introducerea tuturor datelor în modulul R.P.V. se realizează în baza documentelor prevăzute în anexele O.M.A.D.R. nr. 364/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Operarea în R.P.V. a plantărilor, defrișărilor și a modificării datelor unei parcele viticole se realizează doar după ce corectitudinea datelor în formulare este verificată și certificată prin semnătură și ștampilă de către consilierul cu atribuții de Inspecție de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.).

Din modulul Autorizații producție struguri se emit autorizațiile de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale.

Modulul de autorizație de producție vin permite emiterea autorizațiilor de producător de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale.

Modulul Control producție este utilizat pentru introducerea declarațiilor obligatorii: de recoltă, de producție și de stocuri. Documentele tip pentru evidența producției vitivinicole se regăsesc în anexele O.M.A.D.R. nr. 144/2017. Declarațiile obligatorii se înscriu în acest modul de către consilierii desemnați pentru operarea datelor în R.P.V. din cadrul D.A.J., doar după verificarea de către consilierul cu atribuții de Inspecție de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.).

În modulul Industrii vitivinicole se regăsesc producătorii/depozitarii care depun declarații de stocuri și declarații de producție.

Modulul Rapoarte conține mai multe rapoarte cu scop statistic.

 

Acte normative care stau la baza operării datelor în SINVV:

 

OMADR nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 364/2016

 Descarca PDF

NORME de aplicare ordin

Descarca PDF

OMADR nr. 144/2017 privind aprobarea documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole

Descarca PDF

OMADR nr. 266/2017 pentru aprobarea Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, cu modificările și completările ulterioare

Descarca PDF