Caiete de sarcini pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC)

 

 

 

 

 

 

* Un solicitant care îndeplinește condițiile stabilite de legislația existentă  poate solicita aprobarea unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine controlată  (DOC) sau al unei indicații geografice (IG) dacă prin cererea pe care o înaintează autorității naționale responsabile care asigură gestionarea denumirilor și indicațiilor pentru vinuri, respectiv Comisiei Europene acesta formulează și descrie  cu obiectivitate modificările pe care le dorește.

Atât autoritatea responsabilă națională cât și  cea europeană desfășoară în baza legislației o analiză obiectivă asupra cererilor depuse pentru a  fi îndeplinite prevederile legale pentru asigurarea protecției.

** Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirilor de origine controlată DOC și indicațiilor geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană, în cazul depunerii de către un solicitant a unei cereri de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică, acesta se postează pe site dacă cererea este considerată admisibilă potrivit evaluării pe care o realizează O.N.V.P.V., ca autoritate responsabilă.

*** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeana desfășoară propria analiză în ce privește cererea de modificare în raport cu legislația existentă și decide în final fie aprobarea modificărilor solicitate (în mod corespunzător și a caietului de sarcini care utilizează numele DOC/IG) dacă sunt îndeplinite prevederile legislației în vigoare pentru asigurarea protecției , fie înștiințarea autorității naționale că cererea depusă nu respectă legislația în domeniul protecției, caz în care emite o Notificare de conformitate prin care acordă un termen stabilit pentru răspuns din partea autorităților/solicitantului.

**** Dacă în termenul solicitat nu se transmite raspuns la notificarea oficială, cererea de modificare depusă nu mai este considerată valabilă de către Comisia Europeană și nu mai poate fi analizată în continuare iar în acest caz se va avea în vedere evaluarea denumirii de origine controlate/indicației geografice conform caietului de sarcini corespunzător.
 

Regiunea viticolă a Banatului

 

Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei

 

Regiunea viticolă a Crişanei şi Maramureşului
 

 

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei
 

 

Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei
 

  • Denumirea de origine controlată DOC DEALU MARE

      In vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caiet de sarcini vin petiant DOC Dealu  Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007
     In vigoare: Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin petiant modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 11.06.2013

     Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

     Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin spumant de calitate aromat modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 29.07.2013

     Caiet de sarcini vin spumant de calitate DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

     1. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată la autoritate în data de 11.08.2014
     Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat corespunzător cf. cererii de modificare nr. 1225/11.08.2014 și transmis Comisiei Europene pentru aprobarea modificărilor solicitate
 

 

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

 

Regiunea viticolă a Teraselor Dunării, nisipurilor şi altor terenuri favorabile din sudul ţării