Registrul viticol

  • REGISTRUL PLANTAȚIILOR VITICOLE din România           
     

          Gestionarea potențialului de producție vitivinicol al fiecărui stat membru din cadrul Uniunii Europene se realizează prin intermediul unui Registru viticol, ca instrument de monitorizare și control al autorităților în ce privește potențialul de producție, o bază de date care conține informații colectate și actualizate permanent despre exploatanții care dețin suprafețe plantate cu viță-de-vie.

Registrul Plantaţiilor Viticole 2 este principala componentă a Sistemului Informatic Naţional al Viei şi Vinului (S.I.N.V.V.) şi instrument de bază pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol, care cuprinde parcelele cultivate cu viţă-de-vie pentru struguri de vin şi în care se înregistrează plantări, defrişări, modificări ale datelor cuprinse în fişele electronice ale parcelelor viticole existente, pe baza legislaţiei naţionale în vigoare.
Persoanele fizice şi operatorii economici care procesează struguri şi/sau îmbuteliază vin au obligaţia de a se înregistra în Sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului, denumit S.I.N.V.V.                   

Sunt detaliate mai jos câteva aspecte legate de funcționalitățile acestui sistem informatic.

Conversie drepturi individuale de replantare
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la D.A.J. de către deținătorii drepturilor individuale de replantare ce doresc conversia acestora în autorizații de replantare provenite din conversie.

Conversie drepturi de plantare din Rezerva Județeană
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la O.N.V.P.V. București de către deținătorii drepturilor de plantare din Rezerva Județeană ce doresc conversia acestora în autorizații de plantare provenite din conversie.

Conversie drepturi de plantare din Rezerva Națională
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la O.N.V.P.V. București de către deținătorii drepturilor de plantare din Rezerva Națională ce doresc  conversia acestora în autorizații de plantare provenite din conversie.

Utilizarea autorizației de replantare în alt județ
Face posibilă vizualizarea în R.P.V. 2 a autorizației de replantare nu numai în județul în care a fost emisă, ci și în alt județ, pe raza căruia deținătorul dorește să o utilizeze.

Modificare autorizație
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la D.A.J., doar pentru cazurile excepționale în care este permis transferul autorizațiilor.

Căutare și vizualizare autorizații plantare
Face posibilă căutarea și vizualizarea în R.P.V. 2 a autorizațiilor emise de către D.A.J. și O.N.V.P.V. București.

Căutare și vizualizare cereri de conversie drepturi
Face posibilă căutarea și vizualizarea în R.P.V. 2 a cererilor de conversie a drepturilor depuse la D.A.J. și O.N.V.P.V. București.

Defrișare parcelă viticolă
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei declarații la D.A.J. de către cultivatorii care au defrișat parcele viticole înscrise în R.P.V. 2.

Eliberare autorizație de replantare
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la D.A.J. de către cultivatorii care au defrișat parcele viticole înscrise în R.P.V. 2.

Introducere cerere pentru plantări noi
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la O.N.V.P.V. București.

Plantare parcela viticolă
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la D.A.J. de către cultivatorii care au plantat parcele viticole.

Modificare parcelă viticolă
Se realizează în R.P.V. 2 ca urmare a depunerii în acest sens a unei cereri la D.A.J. de către cultivatorii parcelelor viticole.

  (D.A.J. - Direcții agricole județene)

  (S.I.N.V.V. - Sistemul National Informatic al Viei si Vinului)