Denumiri de origine controlată (DOC) noi

Caiete de sarcini pentru noi denumiri de origine controlate DOC transmise  de România la Comisia Europeană în baza Art. 118f din Regulamentul (CE) 1234/2007, pentru care se solicită înregistrarea şi protejarea 
 

Denumirea de origine controlată DOC ÎNSURĂŢEI
 

 ♦ 2011
      Memoriu areal pentru denumirea de origine controlată DOC Însurăţei
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăţei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118f, Regulament (CE) nr. 1234/2007
      Declaraţie de conformitate (Decizia  O.N.V.P.V. din 2011 pentru caietul de sarcini vin cu DOC Însurăţei) 

2015
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăţei modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 20.03.2015

2016
      Caiet de sarcini vin  cu DOC Însurăței modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 18.02.2016
      Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăței modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 05.12.2016

Notă:  Comisia Europeană analizează cererea de înregistrare depusă, dacă aceasta respectă legislația existentă privind înregistrarea denumirilor de origine controlată. Dacă nu sunt îndeplinite prevederile legislației de  asigurare a protecției, autoritatea responsabilă (O.N.V.P.V. )este înștiințată/notificată că cererea depusă nu respectă legislația în domeniu și acordă un termen limită pentru formularea unui răspuns din partea autorității/solicitanului cererii. În funcție de raspunsul transmis în termenul solicitat, Comisia va analiza în continuare cererea depusă.
 

2018
     A fost publicat
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1708 al Comisiei de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Însurăței” (DOP). Denumirea este astfel protejată în cadrul Uniunii.
      În vigoare: Caiet de sarcini vin cu DOC Însurăței

     

Denumirea de origine controlată DOC ADAMCLISI

♦ 2010
     Cerere de înregistrare a denumirii de origine controlate DOC Adamclisi
     Memoriu depus pentru înregistrarea denumirii de origine controlată DOC Adamclisi
     Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi transmis în 2010 Comisiei Europene cf. Art. 118f, Regulament (CE) nr. 1234/2007
     Declaratie de conformitate (Decizia O.N.V.P.V. din 2010 pentru caietul sarcini  vin cu DOC Adamclisi)
     
 ♦ 2015
    Cerere de modificare  a caietului de sarcini vin DOC Adamclisi - înregistrată cu nr. 1704/13.08.2015

    În vigoare: Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. cererii de modificare depuse din 13.08.2015 - protecție națională
   (Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. cererii de modificare depuse - cu evidențierea modificărilor)

 ♦ 2017
    Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene transmisă O.N.V.P.V. din 12.01.2017 

2018
    Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene transmisă O.N.V.P.V. din 19.04.2018 - protecție europeană

2019
  Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene transmisă O.N.V.P.V. din 20.05.2019 - protecție europeană

  (Caiet de sarcini vin cu DOC Adamclisi modificat cf. Notificării Comisiei Europene transmisă în 20.05.2019 - cu evidențierea modificărilor)

2020
   A fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 2020/1120 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Adamclisi" (DOP). Denumirea este astfel protejată la nivelul Uniunii.
   În vigoare: Caiet de sarcini vin DOP Adamclisi

 

Denumirea de origine controlată DOC JIDVEI

♦ 2022
     Cerere de înregistrare a denumirii de origine controlate DOC Jidvei 
     Caiet de sarcini producere vin cu DOC Jidvei solicitat pentru înregistrare cf. Regulamentului (UE) nr. 2019/33
    ►
 Declarație de conformitate (Decizie aprobare înregistrare denumire de origine controlată DOC Jidvei  - 12.05.2022)