Indicatii geografice

Reglementare indicații geografice protejate în prezent

 

       foto: © O.N.V.P.V.

* Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirlor de origine controlată DOC și indicațiilro geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană, în cazul depunerii de către un solicitant a unei cereri de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică, acesta din urmă se postează pe site doar dacă cererea este admisibilă potrivit evaluării pe care o realizează O.N.V.P.V., ca autoritate responsabilă stabilită prin lege.
** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeană desfășoară propria analiză în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea modificărilor solicitate și modificarea în consecință a caietului de sarcini al produsului conform acestora. 

 

Indicaţiile geografice  admise spre utilizare pentru vinuri sunt cele nominalizate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modifiocările și completările ulterioare.

          Descarca Ordin de ministru nr. 732/2005 PDF

        

Indicaţiile geografice IG admise spre utilizare în România sunt:

1. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Timişului

​​În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Viile Timişului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

2. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Sătmarului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

3. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Zarandului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Zarandului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

4. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Caraşului

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Viile Caraşului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

5. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Crişanei

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Crişanei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

6. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Transilvaniei

În vigoare:  Caiet de sarcini vin IG Dealurile Transilvaniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

7. Indicația geografică IG pentru vinuri Colinele Dobrogei

Caiet de sarcini vin IG Colinele  Dobrogei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caietul de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene înregistrată cu nr. 1892/07.09.2015

      În vigoare:  Caietul de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene înregistrată cu nr. 1797/05.08.2016
 

 

8. Indicația geografică IG pentru vinuri Terasele Dunării

Caiet de sarcini vin IG Terasele Dunării transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s din Regulamentul (CE) 1234/2007

     

9. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Olteniei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Olteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007

10. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Munteniei

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament  (CE) 1234/2007

     Caietul de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1664/07.08.2015 
     În vigoare: Caietul de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1733/01.08.2016
    
    În vigoare: Caietul de sarcini vin spumant cu IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

11. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Moldovei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) Nr. 1234/2007 

 

12. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Vrancei

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

Harta Indicaţiilor geografice I.G. pentru vinuri admise în Romania