Cariera

Rezultat proba scrisa - concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier - compartiment Promovare, din cadrul Serviciului Viticultură - Vinificație, Protecție DOC/IG al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole

 • Posted on: 6 December 2021
 • Autor: onvpv

Rezultat proba scrisa - concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de consilier - compartiment Promovare, din cadrul Serviciului Viticultură - Vinificație, Protecție DOC/IG al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole

Descarca PDF:

Etichete: 

Rezultat proba scrisă - concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)

 • Posted on: 6 December 2021
 • Autor: onvpv

Rezultat proba scrisă - concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)

Descarca PDF:

Etichete: 

Barem corectare - subiecte concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Consilier, din cadrul Serviciului Viticultură-Vinificație, Protecție DOC/IG - Compartimentul Promovare al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)

 • Posted on: 6 December 2021
 • Autor: onvpv

Barem corectare - subiecte concurs pentru ocuparea funcției contractuale de Consilier din cadrul Serviciului Viticultură-Vinificație, Protecție DOC/IG - Compartimentul Promovare al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.).

Descarcă PDF:

Etichete: 

Erată privind anunțul din data de 18.11.2021 concurs inspector de specialitate

 • Posted on: 3 December 2021
 • Autor: onvpv

Erată privind anunțul din data de 18.11.2021 pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG  - Compartimentul Inspectorate Teritoriale - Inspectoratul Teritorial Dealu Mare, pe perioadă nedeterminată. 

Având în vedere faptul că ziua de 29.11.2021 a fost zi liberă, perioada de depunere a dosarelor se prelungește până la data de 07.12.2021, ora 18:00.

Etichete: 

Barem corectare - subiecte concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)

 • Posted on: 3 December 2021
 • Autor: onvpv

Barem corectare - subiecte concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)

Descarca PDF:

Etichete: 

ANUNȚ AMÂNARE PROBĂ SCRISĂ concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG - Compartimentul Promovare

 • Posted on: 26 November 2021
 • Autor: onvpv

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) anunță (conf. art. 38  din REGULAMENTUL – CADRU privind Stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.

Etichete: 

Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

 • Posted on: 24 November 2021
 • Autor: onvpv

Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de Auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Descarca PDF:

Etichete: 

Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de Consilier, din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecție DOC/IG - Compartimentul Promovare

 • Posted on: 23 November 2021
 • Autor: onvpv

Rezultat selecție dosare de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de Consilier, din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecție DOC/IG - Compartimentul Promovare

Descarca PDF:

Etichete: 

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate

 • Posted on: 18 November 2021
 • Autor: onvpv

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG - Compartimentul Inspectorate Teritoriale - Inspectoratul Teritorial Dealu Mare, pe perioadă nedeterminată.

Etichete: 

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Auditor

 • Posted on: 8 November 2021
 • Autor: onvpv

 În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Auditor, din cadrul Compartimentului Audit Public Intern, pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul O.N.V.P.V. în data de 03 decembrie 2021, ora 10:30, proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Etichete: 

Pagini