ANUNȚ AMÂNARE PROBĂ SCRISĂ concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de consilier din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG - Compartimentul Promovare

  • Posted on: 26 November 2021
  • Autor: onvpv

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) anunță (conf. art. 38  din REGULAMENTUL – CADRU privind Stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioareAMÂNAREA concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de  consilier din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG  - Compartimentul Promovare, pe perioadă nedeterminată.

DIN DATA DE 02 decembrie 2021, ora 10:30– proba scrisă,  ÎN DATA DE 06 decembrie 2021, ora 10:30 – proba scrisă.

Etichete: