Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de Inspector de specialitate

  • Posted on: 18 November 2021
  • Autor: onvpv

În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.), cu sediul în București, Șos. Iancului, nr. 49, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de inspector de specialitate din cadrul Serviciului Viticultură Vinificație, Protecţie DOC/ IG - Compartimentul Inspectorate Teritoriale - Inspectoratul Teritorial Dealu Mare, pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul O.N.V.P.V. în data de 14 decembrie 2021, ora 10:30, proba scrisă. Interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de concurs se vor depune în perioada 19 noiembrie - 6 decembrie 2021, de luni până joi între orele 8:30 -17:00 și vineri între orele 8.30-14.30.
Informații suplimentare se pot obține la sediul O.N.V.P.V. din București, Șos. Iancului, nr. 49, Compartimentul Relații cu Publicul, Registratură, pe pagina de internet www.onvpv.ro sau la telefon 0752100990.

Descarca PDF:

Etichete: