Indicatii geografice

 

Reglementare indicații geografice protejate în prezent

 

       foto: © inspectorat teritorial O.N.V.P.V.

*  La fel ca și alte State Membre al Uniunii, în anul 2011 România a transmis Comisiei Europene  în baza Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, caietele de sarcini corespunzătoare tuturor denumirilor de origine controlată (DOC) și indicații lor geografice (IG) pentru vinuri utilizate la nivel național, întocmite de asociațiile de producători stabilite în ariile geografice delimitate pentru DOC și IG, pentru a fi asigurată protecția acestora, în baza legislației europene menționate.
Aceleași norme europene care reglementează domeniul vinurilor ce utilizează denumirile și indicațiile protejate, stabilesc totodată posibilitatea modificării unui caiet de sarcini notificat Comisiei Europene, cu o justificare obiectivă a modificăriilor solicitate din partea solicitanților care aplică cu modificări.
 
* Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirlor de origine controlată DOC și indicațiilor geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană, în cazul depunerii de către un solicitant a unei cereri de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică, acesta din urmă se postează pe site doar dacă cererea este admisibilă 

** Ulterior analizei autorității naționale responsabile O.N.V.P.V., Comisia Europeană desfășoară propria analiză în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea modificărilor solicitate. 

 

Indicaţiile geografice  admise spre utilizare pentru vinuri sunt cele nominalizate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modifiocările și completările ulterioare.

 Descarca Ordin de ministru nr. 732/2005 PDF

 ►  eAmbrosia - REGISTRUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE protejate ale Uniunii disponibil on-line
 
       

1. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Timişului

​​Caiet de sarcini vin IG Viile Timişului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

2. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Sătmarului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului modificat cf. Notificării Comisiei Europene din  07.02.2018
       (Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului modificat cf. Notificării  - evidențiere modificări)

      Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 24.07.2018 - protecție europeană 
      (Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului modificat cf. Notificării - evidențiere modificări)

     Regulament (UE) nr. 1061/2020 de aprobare cerere de modificare caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului, JOUE 20.07.2020  
      În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Sătmarului cu modificări aprobate prin Regulamentul (UE) nr. 1061/2020 - protecție europeană
      (Caiet de sarcin vin IG Dealurile Sătmarului cu modificări aprobate prin Regulament (UE) nr. 1061/2020 - evidențiere modificări)

      Consultă Regulamentul (UE) nr. 1061/2020 - PDF 

 

3. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Zarandului

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Zarandului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

4. Indicația geografică IG pentru vinuri Viile Caraşului

În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Viile Caraşului transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

5. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Crişanei

Caiet de sarcini vin IG Dealurile Crişanei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

6. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Transilvaniei

 În vigoare:  Caiet de sarcini vin IG Dealurile Transilvaniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

7. Indicația geografică IG pentru vinuri Colinele Dobrogei

Caiet de sarcini vin IG Colinele  Dobrogei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

      Caiet de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene cu nr. 1892/07.09.2015
       
      Caiet de sarcini vin IG Colinele Dobrogei modificat cf. Notificării Comisiei Europene cu nr. 1797/05.08.2016 

8. Indicația geografică IG pentru vinuri Terasele Dunării

Caiet de sarcini vin IG Terasele Dunării transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s din Regulamentul (CE) 1234/2007

     

9. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Olteniei

      Caiet de sarcini vin IG Dealurile Olteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007

10. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Munteniei

    Vin
    Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s , Regulament  (CE) 1234/2007

     Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1664/07.08.2015 
     Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1733/01.08.2016   
     Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene - evidențiere modificări

      Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modifcat cf. Notificarii Comisiei Europene nr. 1433/29.06.2018   
      Caiet de sarcini vin IG Dealurile Munteniei modificat cf. Notificarii Comisiei Europene  - evidentiere modificari

   Vin spumant
   În vigoare: Caiet de sarcini vin spumant cu IG Dealurile Munteniei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 

11. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Moldovei

 Caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) Nr. 1234/2007 

 1. Cerere de modificare caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei - înregistrată în 14.06.2019
 În vigoare:  Caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei modificat cf. cererii din 14.06.2019 - protecție națională
 (Caiet de sarcini vin IG Dealurile Moldovei modificat cf. cererii - evidențiere modificări
 Decizia națională de aprobare a modificărilor - postare: 02.09.2019 
Publicarea aprobării modificării caietului de sarcini de Comisia Europeană - JOUE C 72/43, 05.03.2020

 

12. Indicația geografică IG pentru vinuri Dealurile Vrancei

 Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei transmis în 2011 Comisiei Europene cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007

 1. Cerere de modificare a caietului de sarcini vin IG Dealurile Vrancei - înregistrată în 02.06.2015

 2. Cerere  de modificare a caietului de sarcini vin IG Dealurile Vrancei - înregistrată în 10.08.2017
  Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei modificat cf. cererii de modificare 
  (Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei modificat cf. cererii - evidenţiere modificări)

 3. Cerere  de modificare caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei - înregistrată în 14.06.2019
 
În vigoare: Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei modificat cf. cererii de modificare - protecție națională
 (Caiet de sarcini vin IG Dealurile Vrancei modificat cf. cererii - evidențiere modificări)
 Decizie națională de aprobare a modificărilor - postare: 02.09.2019 
 Publicarea aprobării modificării caietului de sarcini de Comisia Europeană  - JOUE C 18, 20.01.2020

 

Harta Indicaţiilor geografice I.G. pentru vinuri admise în Romania