Termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor individuale de replantare - 31 decembrie 2020

  • Posted on: 4 May 2020
  • Autor: onvpv

În conformitate cu art. 1, alin.(3) din Ordinul nr. 2028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare , termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor individuale de replantare este 31 decembrie 2020.

Vă informăm  că modelul pentru cererile de conversie se regăseste în Ordinul nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin

Cererile se depun la DAJ pe raza cărora s-a efectuat defrișarea.

Valabilitatea autorizațiilor de replantare provenite din conversia drepturilor individuale este identică cu cea a drepturilor din care provin. 

Model cerere conversie