S-a publicat Ordinul M.A.D.R. nr. 195/2023 - intervenția IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole” din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027

  • Posted on: 22 May 2023
  • Autor: onvpv

A fost publicat ORDINUL MADR nr. 195/22.05.2023 privind aprobarea procedurii de lucru a Comisiei pentru aprobarea/respingerea programelor de restructurare/reconversie,  a solicitărilor de modificare a acestora, precum și a Comisiei pentru soluționarea contestațiilor, aferente intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”  din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
Scopul acestei proceduri este de a asigura cadrul procedural eficient, operativ, transparent și unitar al procesului de verificare și de aprobare/respingere a programelor de restructurare/reconversie, precum și a solicitărilor de modificare a acestora, aferente intervenției IS-V-01 „Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, astfel încât să se evite apariția oricăror erori în evaluarea și selecția programelor.