Noul Regulament privind indicațiile geografice și produsele de calitate - în vigoare din 13 Mai 2024

 • Posted on: 30 May 2024
 • Autor: onvpv

La 13 Mai 2024 a intrat în vigoare noul Regulament privind indicațiile geografice pentru vin, băuturi spirtoase și produse agricole, precum și specialitățile tradiționale garantate și condițiile opționale de calitate pentru produsele agricole.
Noul Regulament (UE) 2024/1143 consolidează și îmbunătățește actualul sistem IG prin:

• introducerea unui cadru juridic unic și a unei proceduri de înregistrare simplificate și scurte
Diferitele norme privind procedurile și protecția IG sunt fuzionate pentru cele trei sectoare (produse alimentare, vin, băuturi spirtoase) rezultând  o singură procedură simplificată de înregistrare a IG.

• creșterea protecției indicațiilor geografice ca ingrediente și în online
Noile norme cresc protecția IG utilizate ca ingredient într-un produs procesat și a produselor cu indicație geografică vândute online. Consolidează protecția numelor IG în sistemul de nume de domenii.

• recunoașterea practicilor durabile
Producătorii vor putea acum să își valorifice acțiunile în ceea ce privește sustenabilitatea ecologică, economică sau socială. Un grup de producători poate decide să impună anumite practici durabile pentru produsele lor. În acest caz, acestea ar trebui incluse în specificațiile produsului.
În mod voluntar, producătorii pot întocmi și un raport de sustenabilitate care va fi publicat de Comisia Europeană.

• împuternicirea grupurilor de producători
Noile măsuri stabilesc un sistem voluntar de grupuri de producători recunoscute cu indicații geografice care urmează să fie înființat de țările UE. Pentru a crește atractivitatea sistemului, astfel de grupuri sunt împuternicite să gestioneze, să aplice și să-și dezvolte indicațiile geografice pentru a-și consolida poziția în lanțul valoric.

Reforma indicațiilor geografice:

 • Își propune să consolideze protecția vinurilor, băuturilor spirtoase și a produselor agricole prin consolidarea indicațiilor lor geografice atât online cât și offline.
   
 • Aduce o transformare a modului în care sunt înregistrate, protejate și gestionate IG, asigurând mai mare claritate și securitate atât pentru producători cât și pentru consumatori.
  Protecția indicațiilor geografice garantează că numai produsele originare din aceste regiuni delimitate pot purta aceste denumiri prestigioase, salvând autenticitatea și integritatea produselor împotriva imitației si a utilizărilor frauduloase.
   
 • Prin noile reglementări adoptate  protecția IG se extinde și în domeniul digital, întrucat internetul are un rol esențial în comerț. 
  Odată cu implementarea de măsuri precum alertele de nume de domenii și blocarea geografică, Oficiul Uniunii pentru proprietate intelectuală are sarcina de a închide sau de a restricționa accesul la numele de domenii care utilizează ilegal IG.
  Scopul este combaterea produselor contrafăcute, a declarațiilor înșelătoare din online oferind suport consolidat pentru produsele autentice.
   
 • Simplifică procesul de înregistrare a indicațiilor geografice, făcându-l mai accesibil și mai simplu pentru producători.
  Cu prevederi care permit evidențierea denumirii unui produs cu indicație geografică utilizată ca ingredient într-un produs procesat, cu condiția să contribuie în mod semnificativ la caracterul produsului final.
  Se asigură transparență și autenticitate, permițând consumatorilor să aleagă în cunoștință de cauză,  calitatea și originea ingredientelor.
   
 • Producătorii de indicații geografice au puteri sporite pentru a preveni acțiunile sau practicile comerciale care ar putea afecta reputația sau valoarea produselor lor.
  Include abordarea practicilor de devalorizare de marketing și prevenirea scăderii prețurilor care subminează percepția calității produselor cu indicație geografică.
   
 • Este un pas important în sprijinirea lanțurilor agroalimentare de calitate, în consolidarea rolului grupurilor de producători și în promovarea durabilității și a transparenței față de consumatori. Este angajamentului UE de a-și proteja patrimoniul și de a asigura sustenabilitatea sectorului său agroalimentar.
   
 • Vizează cultura și tradiția, potențialul specific agroalimentar, prin încrederea oferită consumatorului că atunci când cumpără produs IG el primește un produs autentic, cu calitatate garantată ce se datorează zonei de producție recunoscută ca autentică și specifică.
   
 • Îmbunătățește reputația produselor europene pe scena globală, stimulează economiile rurale, sprijina producătorii să obțină venituri echitabile care să acopere costurile și să le permită investiții în calitatea și durabilitatea produselor lor.

  Consultă PDF  Regulament (UE) 2024/1143 privind indicațiile geografice