Autorizarea plantațiilor, autorizarea producătorilor și certificarea vinurilor cu DOC, IG, varietale

  • Posted on: 23 August 2017
  • Autor: mirela.rosu

În atenția producătorilor vitivinicoli - activități în desfășurare potrivit prevederilor legale în vigoare și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  nr. 266/2017 (Monitorul Oficial al României nr. 635 din 3 august 2017) care aprobă Procedurile de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată (DOC), indicaţie geografică (IG) sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale.
 

  •  Autorizarea anuală a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicaţie geografică sau varietale

Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V. ) autorizează anual plantaţiile viticole înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.) producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale.

Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale au obligaţia de a depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele O.N.V.P.V. din teritoriu. Nedepunerea cererii de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor până la data de 30 iunie a fiecărui an atrage imposibilitatea autorizării plantaţiei pe anul respectiv.

Autorizaţiile se emit solicitanților până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.

Eliberarea autorizaţiilor de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale se face de către inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V, care utilizează modulul  informatic aferent existent în R.P.V. pentru acestea.

Autorizarea anuală a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale se realizează conform procedurii în vigoare stabilite la nivelul  O.N.V.P.V. pentru această activitate.

Consultă Procedura de autorizare anuală a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale

 

  • Autorizarea producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale

O.N.V.P.V. autorizează unităţile de vinificaţie pentru obţinerea vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale.

Producătorii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale au obligaţia de a depune o cerere până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în vederea autorizării unităţilor de vinificaţie, la inspectoratele O.N.V.P.V. din teritoriu. Nedepunerea cererii menţionate mai sus până la data de 1 octombrie a fiecărui an atrage imposibilitatea autorizării unităţii de vinificaţie pe anul respectiv.

Eliberarea şi/sau validarea prin aplicarea vizei anuale a autorizaţiilor de producător de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale se fac/se face până la data de 15 noiembrie a anului în care s-a formulat cererea.

Autorizarea producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi/sau varietale se realizează conform procedurii în vigoare stabilite la nivelul  O.N.V.P.V. pentru această activitate.

Vinurile cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică - sunt produse în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi condiţiile stabilite în caietele de sarcini aferente denumirii de origine şi/sau indicaţiei geografice.

Vinul varietal - este vinul fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică, care poartă numele unui soi dintre cele prevăzute de legislație şi care defineşte un produs ce respectă o serie de cerinţe:
- provine din struguri recoltaţi din plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.), cu denumirea soiului admis pentru vin varietal (Aligote, Burgund mare, Băbeasca neagră, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Fetească regală, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot gris, Pinot noir, Riesling italian, Sauvignon blanc, Syrah);
- strugurii din care este obţinut vinul varietal trebuie să provină în proporţie de cel puţin 85% din unul dintre soiurile permise;
- este produs în România din struguri recoltaţi în arealele viticole, delimitate conform legislaţiei în vigoare.
 

Consultă Procedura de autorizare a producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale
 

  • Certificarea vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicaţie geografică şi vinurilor varietale

Dreptul utilizării numelui unei denumiri de origine controlată DOC sau a indicaţiei geografice pentru vinuri se acordă la cerere, după o examinare calitativă a vinurilor şi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite în caietele de sarcini corespunzătoare DOC și IG.

Certificarea în vederea comercializării a vinurilor DOC și IG se acordă la cererea producătorilor, după examinarea calitativă a vinurilor respective şi îndeplinirea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru aceste categorii de produs.

Certificarea în vederea comercializării a vinurilor varietale se acordă la cererea producătorilor, după examinarea calitativă a vinurilor respective şi îndeplinirea condiţiilor stabilite de legislaţia în vigoare pentru această categorie de produs.

Examinarea calitativă a vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicaţie geografică şi vinurilor varietale se realizează în cadrul comisiilor de degustare constituite la nivelul fiecărui inspectorat teritorial al O.N.V.P.V. în conformitate cu prevederile legale. Evaluarea vinurilor se face pe loturi, în faza anterioară îmbutelierii, în vederea comercializării.

Vinurile menționate mai sus care îndeplinesc condițiile pentru comercializare primesc Certificatul de atestare a dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată, a indicaţiei geografice şi/sau a soiului pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicaţie geografică şi vinurilor varietale.

Producătorii de vinuri DOC, IG, varietale, solicitanți ai certificatului de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile pe care le produc  vor respecta procedura specifică de certificare emisă de către O.N.V.P.V.,  pentru a putea avea dreptul legal de a comercializa vinurile pe care le-au obținut, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Dacă vinul cu denumire de origine controlată, cu indicaţie geografică sau varietal evaluat de către comisiile de degustare nu corespunde cerinţelor pentru a fi comercializat ca vin cu denumire de origine controlată, cu indicaţie geografică sau cu denumire de soi, acesta este scos din evidenţele O.N.V.P.V., iar producătorul este notificat astfel cum prevede legislația.

Comercializarea acestui  vin se va face prin încadrarea în categoria de vin prevăzută de legislație pentru această situație (Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 266/2017).

Consultă Procedura de certificare a vinurilor cu DOC/IG/varietale