Autorizarea Anuală a Plantațiilor de Struguri pentru Vinuri DOC, IG, Varietale

  • Posted on: 20 May 2024
  • Autor: onvpv

În fiecare an, inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. și personalul tehnic de specialitate se ocupă de autorizarea plantațiilor care produc struguri pentru vinuri de calitate, cum ar fi vinurile DOC, IG și varietale. Acest proces este reglementat de legislația în vigoare.

Cine trebuie să se autorizeze?

Orice cultivator de struguri pentru vinuri DOC, IG sau varietale, înregistrat în Registrul Plantațiilor Viticole (RPV), trebuie să depună o cerere de autorizare până la data de 30 iunie a fiecărui an. Cererea poate fi depusă la inspectoratele O.N.V.P.V. sau online, pe https://rpvonline.onvpv.ro/

Ce presupune autorizarea?

Autorizarea plantațiilor înseamnă că acestea sunt înregistrate oficial și incluse în sistemul anual de autorizare, conform Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017. Cultivatorii autorizați vor fi supuși unor controale tehnice specifice, realizate de O.N.V.P.V., pentru a asigura conformitatea cu standardele de producție.

Pașii pentru autorizare:

  1. Verificări administrative: O.N.V.P.V. întocmește și gestionează dosarele cultivatorilor care solicită autorizarea.
  2. Verificări în teren: O.N.V.P.V. verifică condițiile de producție a strugurilor, conform cerințelor din Caietele de sarcini pentru vinurile DOC/IG și a legislației în vigoare. Aceste controale au loc pe durata perioadei de vegetație.

Emiterea autorizațiilor:

Autorizațiile se emit până la data de 1 octombrie a anului în care s-a depus cererea de autorizare, doar dacă sunt îndeplinite toate condițiile necesare. Dacă cererea nu este depusă până la 30 iunie, plantația nu va fi autorizată pentru acel an.

Documentație și detalii suplimentare:

Pentru mai multe detalii și pentru a consulta procedura completă de autorizare, vizitați site-ul O.N.V.P.V..

Despre Registrul Plantațiilor Viticole Online – rpvonline.onvpv.ro

Aplicația RPV ONLINE se adresează exclusiv persoanelor fizice/juridice care exploatează plantații cu viță-de-vie pentru struguri de vin înregistrate în Registrul Plantațiilor Viticole, precum și persoanelor care au înscrise în Sistemul Informatic Național al Viei și Vinului, în conformitate cu legislația în vigoare, declarații de recoltă, de producție și de stocuri.

Aplicația RPV ONLINE asigură accesul utilizatorilor la datele proprii din Sistemul Informatic Național al Viei și Vinului și pune la dispoziția utilizatorilor următoarele facilități:

  • vizualizarea parcelelor viticole pe care le exploatează;
  • posibilitatea depunerii online a cererilor pentru acordarea autorizației de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale;
  • vizualizarea autorizațiilor de producător de vinuri cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale emise din S.I.N.V.V., pe baza informațiilor introduse de utilizator;
  • vizualizarea documentelor pentru evidenţa producţiei vitivinicole: declaraţia de recoltă, declaraţia de producție, declaraţia de stocuri depuse de utilizator, după caz;
  • posibilitatea de a lista: fișele parcelelor viticole, centralizatoare ale acestora în format excel și pdf; autorizațiile de producător de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale; autorizațiile de producător de vinuri cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale; declarațiile de recoltă, declarațiile de stocuri și/sau a declarațiilor de producție, după caz.

Concluzie:

Nu uitați că termenul limită pentru depunerea cererilor este 30 iunie. Este esențial să respectați această dată pentru a vă asigura că plantațiile dumneavoastră viticole sunt autorizate corespunzător și că puteți beneficia de toate avantajele oferite de aplicația RPV ONLINE.

Vă mulțumim și vă dorim mult succes!