Autorizare producători de vinuri DOC/IG/varietale - până la data de 15 Noiembrie 2023

  • Posted on: 19 September 2023
  • Autor: onvpv

Pănă la data de 15 Noiembrie 2023 la nivelul Inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. se desfășoară activitatea de autorizare a producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică și/sau varietale în conformitate cu prevederile din Capitolul III din Ordinul M.A.D.R. nr. 266/2017 cu modificările și completările ulterioare.
Activitatea reflectă asigurarea nivelului de control adecvat realizat de autoritatea competentă responsabilă privind producerea vinurilor cu DOC/IG/varietale.

Activitatea se înscrie în asigurarea trasabilității producerii vinurilor DOC, IG, varietale și se realizează în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC, IG și cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017 cu modificările și completările ulterioare, privind producerea vinurilor varietale.

Aceasta se referă la obținerea de către solicitantul autorizării a documentului care să ateste calitatea de producător de vinuri, respectiv a Autorizației de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale.

În aplicarea procedurii de autorizare, Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V.  în a cărui arie de activitate se află solicitantul autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale verifică în vederea stabilirii conformităţii, datele referitoare la proveniența materiei prime utilizate la obținerea vinurilor și proveniența vinurilor DOC/IG/varietale pentru a se asigura că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru activitatea de producere a vinurilor cu DOC/IG/varietale.

Urmare a îndeplinirii condițiilor privind autorizarea, solicitantului i se emite Autorizația de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale, de către Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V., prin intermediul modulului informatic disponibil la nivelul O.N.V.P.V. pentru emiterea acestuia.
 

CONSULTĂ:  PROCEDURA de control și verificare pentru autorizarea producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale