Raport de evaluare al implementării Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 pentru anul 2016