Noi regulamente europene adoptate la nivelul Uniunii pentru sprijinirea sectorului vitivinicol afectat de pandemia COVID-19

  • Posted on: 15 May 2020
  • Author: mirela.rosu

Comisia Europeană a adoptat recent în regimul de urgenţă impus de evoluția pandemiei COVID-19, o serie de regulamente care conțin măsuri urgente excepţionale de derogare de la unele acte normative de punere în aplicare în vigoare aplicabile în spaţiul european, cu reglementări şi măsuri care să sprijine sectorul vitivinicol şi producătorii afectați împotriva perturbaţiilor produse de criza pandemică apărută în anul 2020. Actele normative urmăresc evitarea vulnerabilităților determinate de impactul major cauzat de pandemie dar și  perturbarea economică datorată acestei situații de criză.

Regulamentele au fost deja publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii JOUE din 17 Aprilie și 4 Mai 2020.

 

​​►► REGULAMENTUL nr. 601 /30 aprilie 2020 privind măsurile de urgenţă de derogare de la articolele 62 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte valabilitatea autorizaţiilor pentru plantări de viţă-de-vie şi defrişarea în caz de replantare anticipate​.
Fiind necesară aplicarea acţiunilor imediate în sprijinul viticultorilor,  regulamentul a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - 4 Mai 2020.

 

​​​​Necesitatea aplicării prevederilor actului normativ:

• din cauza crizei provocate de pandemia COVID-19 viticultorii care deţin autorizaţii de plantare care expiră cel târziu la 1 august 2020 nu pot utiliza în prezent aceste autorizaţii, conform planului, în ultimul an în care sunt valabile. 

• nu există certitudinea că viticultorii vor avea posibilitatea de a şi utiliza autorizaţiile pentru plantări înaintea datei de 1 august, iar în cazul în care pandemia de COVID-19 se atenuează şi restricţiile sunt ridicate înaintea verii, viticultorii vor trebui să planteze viţade-vie în anotimpul cald, într-un moment mai puţin favorabil al ciclului de vegetaţie, în condiţii dificile şi cu costuri suplimentare, când deja sectorul vitivinicol se confruntă cu condiţii de piaţă nefavorabile.

• pentru a se evita pierderea autorizaţiilor pentru plantări sau  a condiţiilor în care ar trebui efectuată plantarea, trebuie să se permită prelungirea valabilităţii autorizaţiilor pentru plantări care expiră în 2020,  valabilitatea tuturor autorizaţiilor care expiră în 2020 fiind necesar a fi prelungită cu 12 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, astfel pentru ca viticultorii să poată planta viţa-de-vie în condiţii prielnice în primăvara anului 2021.

• din cauza dificultăţilor practice şi economice neprevăzute din cauza pandemiei, viticultorii trebuie să poată renunţa la autorizaţiile pentru plantări care expiră în 2020 fără a le fi aplicată sancţiunea administrativă menţionată în legislaţie dacă nu mai doresc să-şi extindă suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie (Regulamentul (UE) nr. 1306/2013).

•​ viticultorii care deţin autorizaţii de replantare acordate pentru că au defrişat o suprafaţă cu viţă-de-vie echivalentă, trebuie să aibă derogare la fel ca şi viticultorii cărora le-au fost alocate autorizaţii pentru plantări noi, pentru ca ei să nu rămână cu o suprafaţă mai redusă cultivată cu viţă-de-vie pentru că, din cauza unor circumstanţe neprevăzute şi a deficitului de forţă de muncă cauzat de restricţiile de circulaţie impuse de criza provocată de pandemia COVID-19, nu pot replanta o suprafaţă pe care au defrişat-o.

Sunt stabilite derogări:

• pentru valabilitatea autorizaţiilor pentru plantări noi care au expirat sau vor expira în anul 2020, această valabilitate fiind prelungită cu 12 luni de la intrarea în vigoare a  regulamentului.
•​ pentru viticultorii deţinători de autorizaţii pentru plantări care au expirat sau vor expira în anul 2020 şi cărora nu trebuie să le fie aplicată sancţiunea administrativă menţionată în legislaţie cu condiţia să informeze autorităţile până la 31 decembrie 2020, că nu intenţionează să-şi utilizeze autorizaţiile  şi că nu doresc să beneficieze de prelungirea valabilităţii lor.
•​ pentru valabilitatea autorizaţiilor de replantare care au expirat sau vor expira în anul 2020, această valabilitate fiind prelungită cu 12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.
• ​pentru viticultorii care deţin autorizaţii de replantare care au expirat sau vor expira în 2020 și cărora nu trebuie să le fie aplicată sancţiunea administrativă menţionată în legislaţie cu condiţia să informeze autorităţile competente, până la 31 decembrie 2020, că nu intenţionează să-şi utilizeze autorizaţiile şi că nu doresc să beneficieze de prelungirea valabilităţii acestora.

 

►► REGULAMENTUL nr. 600 /30 aprilie  2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 615/2014, de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 şi de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 în ceea ce priveşte anumite măsuri de abordare a crizei provocate de pandemia de COVID-19​.
Pentru acţiuni imediate în sprijinul viticultorilor,  regulamentul a intrat în vigoare odată ce a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - 4 Mai 2020.
 

Necesitatea aplicării prevederilor actului normativ:

• afectarea evidentă a volumelor de vin consumate în Uniune și a valorii vinului consumat în UE, deficitele de forţă de muncă şi dificultăţile logistice cauzate de pandemie care forțează viticultorii şi întregul sector vitivinicol care se confruntă cu probleme mari pentru recolta următoare: preţuri mici, consum redus, greutăţi legate de transport şi desfacere.

• stocurile mari de vin, înregistrate  din 2009 până în prezent, cu o recoltă record în 2018 cuplată cu o scădere a generală a consumului de vin în Uniune.

• impunerea de către Statele Unite ale Americii a unor taxe suplimentare la importurile de vinuri din Uniune cu afectarea majoră a exporturilor de vinuri produse în Uniune, dificultăți de comercializare și distribuție brutale și rapide apărute odată cu COVID-19 prin închiderea pieţelor importante de export şi din cauza măsurilor de garantare a izolării persoanelor cu întreruperea activităţilor de alimentaţie publică şi imposibilitatea aprovizionării clienților.

• flexibilizarea pentru statele membre de optimizare a măsurilor deja existente, cu  ajustări mai frecvente pe care să le poată face ţinând seama de situaţia pieţei, cu posibilitatea includerii dacă este optim, a măsurilor suplimentare în programul lor naţional de sprijin care să se facă imediat după intrarea în vigoare a regulamentului, fără a trebui să aştepte următorul termen de prezentare a modificărilor. Ar fi sprijiniți operatorii cu oportunităţi de a depune cereri de sprijin.

 Sunt stabilite derogări pentru:

• modificări ale programelor lor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol pe parcursul exerciţiului financiar 2020, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020.
•​ stabillirea termenului pentru depunerea cererilor de sprijin pentru recoltarea înainte de coacere.
• stabilirea termenelor la o dată ulterioară termenului pentru depunerea cererilor de sprijin pentru recoltarea înainte de coacere, pentru realizarea operaţiunilor de recoltare înainte de coacere.

 

►►REGULAMENTUL nr. 592 /30 aprilie 2020 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta.
Pentru aplicarea acţiunilor imediate pentru viticultori,  regulamentul a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - 4 Mai 2020.
 

 Necesitatea aplicării prevederilor actului normativ:

•​ afectarea pieței vitivinicole a Uniunii pe parcursul anului 2019 și cu stocuri de vin la cel mai ridicat nivel din 2009 şi până în prezent, cu impact al unei recolte record din 2018 dar şi o scădere generală a consumului de vin în Uniune. cu taxe suplimentare impuse de Statele Unite ale Americii principala piaţă de export de vinuri a Uniunii  ce impcaează major exporturile la care se adaugă pandemia COVID-19 care afectează major  comercializarea sau distribuția eficace a produselor.

• identificarea modalității de eliminare de pe piaţa Uniunii a unei părţi din cantităţile de vin care nu sunt comercializate şi nu pot fi depozitate în timpul pandemiei COVID-19 s-ar putea permite distilarea vinului din considerente legate de criză, care să poată fi  introdusă temporar ca măsură eligibilă pentru sprijin în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol. Pentru evitarea denaturării concurenţei, alcoolul obţinut nu trebuie utilizat în industria alimentară şi a băuturilor ci trebuie limitat la scopuri industriale, scopuri de dezinfectare şi farmaceutice, și energetice.

•​ eliminarea temporară de anumite cantităţi de vin de pe piaţă pentru o gestionare a pieţei viabilă economic printr-un ajutor instituit pentru depozitarea în situaţii de criză, care ar trebui să fie eligibil temporar pentru sprijin în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol.

• aplicarea de măsuri excepţionale, ca derogări de la normele actuale prin care să se majoreze temporar contribuţia maximă a Uniunii la măsurile "restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole", "recoltarea înainte de coacere", "asigurarea recoltelor" şi "investiţii", întrucât pe durata pandemiei COVID-19 operatorii suportă şi vor continua să suporte pierderi semnificative de venituri şi costuri suplimentare care decurg din perturbările pieţei şi ale producţiei proprii.

 Sunt stabilite:

•​ prevederi sub forma derogărilor pentru  măsura de distilare a vinului în situaţii de criză și măsura de ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză care pot să fie finanţate în cadrul programelor de sprijin vitivinicole pe durata exerciţiului financiar 2020.
•​ prevederi pentru acordarea unui sprijin proporționat pentru distilarea vinului în conformitate cu condiţiile stabilite în regulament, cu alcoolul rezultat din distilarea care beneficiază de sprijin utilizat numai în scopuri industriale, în scopuri de dezinfectare,  farmaceutice, sau în scopuri energetice, cu evitarea denaturării concurenţei.
•​ prevederi pentru ajutorul pentru depozitarea în situaţii de criză care poate fi acordat pentru vin în conformitate cu condiţiile stabilite în regulament.
• prevederi pentru evitarea suprapunerii finanțărilor pentru cantități de vin retras de pe piaţă, dacă există beneficiari cu ajutor primit pentru depozitarea în situaţii de criză  aceștia nu mai pot primi ajutorul pentru aceeaşi cantitate de vin pentru distilare în situaţii de criză şi nici plăţi naţionale pentru distilarea vinului în situaţii de criză.

 

►► REGULAMENTUL nr. 532 /16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 şi (UE) 2016/1240 în ceea ce priveşte anumite controale administrative şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune​.
Pentru aplicarea acţiunilor imediate în sprijinul viticultorilor,  regulamentul a intrat în vigoare odată cu publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - 17 Aprilie 2020.
 

 Necesitatea aplicării prevederilor actului normativ:

•​ în stabilirea numărului eşantioanelor de struguri proaspeţi de prelevat din plantaţiile viticole în perioada în care se recoltează parcela respectivă pentru crearea băncii analitice de date izotopice menţionată în legislație în situația crizei COVID-19 când nu se mai poate permite statelor membre să efectueze astfel de controale și trebuie să poată fi aplicată derogarea de la numărul minim de eşantioane, indiferent dacă s-au instituit sau nu măsuri de combatere a pandemiei de COVID-19.

•  în controale anuale la faţa locului care vizează cel puţin 5 % din numărul total al producătorilor vitivinicoli identificaţi în registrul plantaţiilor viticole realizate de statele membre, în cazurile în care criza COVID-19 împiedică pentru o perioadă de timp îndelungată, efectuarea controalelor respective în mai multe state membre producătoare de vin, acest procentaj trebuie redus pentru anul 2020. Această derogare trebuie să se aplice indiferent dacă statele membre au instituit sau nu măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

•  imposibilitatea efectuării pentru exerciţiul financiar 2019-2020 de controale la faţa locului sistematice asupra operaţiunilor de recoltare înainte de coacere pentru care se acordă sprijin financiar  pentru care trebuie stabilită derogare prin care finalizarea controalelor să poată să fie amânată eventual până la 15 septembrie 2020.

 Sunt stabilite derogări pentru:

• situația recoltării strugurilor din anul 2020 când în criza provocată de pandemie nu este posibil ca statele să colecteze şi să prelucreze suficienţi struguri proaspeţi pentru a constitui numărul de eşantioane prevăzut în partea II a anexei III la Regulamentul (UE) 2018/274, statele pot să aplice derogare de la respectivul număr de eşantioane.
•  imposibilitatea statelor membre să efectueze controale la faţa locului în 2020 pe durata crizei COVID-19, cu stabilirea posibilității de efectuare a acestor controale care vizează cel puţin 3 % din numărul total al producătorilor vitivinicoli identificaţi în registrul plantaţiilor viticole.
• posibilitatea ca statele membre să suspende temporar controalele sistematice la faţa locului efectuate pentru suprafeţele cultivate cu viţă-de-vie care nu sunt incluse în dosarul producătorului vitivinicol, dacă criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite statelor membre efectuarea controalelor respective.