Însurăței DOP - a fost înregistrată și protejată la nivelul Uniunii denumirea de origine controlată pentru vinuri

  • Posted on: 15 November 2018
  • Author: mirela.rosu

Comisia Europeană a aprobat în 14 Noiembrie 2018 cererea de înregistrare a vinului de calitate românesc depusă pentru denumirea de origine controlată "Însurăței", care va fi înscrisă în Registrul denumirilor de origine protejată și al indicațiilor geografice protejate existent la nivelul Uniunii. Astfel, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 2018/1708 al Comisiei de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea „Însurăței" (DOP).

Decizia Comisiei Europene a fost luată ca urmare a  analizării dosarului tehnic cuprinzând cererea de înregistrare a denumirii de origine controlată DOC pentru vinuri depusă la O.N.V.P.V. de către asociația reprezentativă de producători din arealul geografic delimitat implicată în procesul de producție al vinurilor, pentru  ca denumirea de origine să fie înregistrată și protejată la nivelul UE pentru vinurile de calitate obținute în arealul de producție.

Vinul de calitate este produs în arealul strict delimitat Însurăței din județul Brăila și poate fi obținut și comercializat conform regulilor stabilite pentru acest tip de produs într-un caiet de sarcini întocmit pentru această denumire. Vinul poate fi produs și ca vin organic.

Caietul de sarcini este publicat pentru publicul interesat pe site-ul autorității competente responsabile desemnate prin legislație pentru gestionarea denumirilor de origine controlată și indicațiilor geografice pentru vinuri la nivel național, respectiv www.onvpv.ro.

Denumirea de origine controlată "Însurăței" se alătură astfel celorlalte denumiri de origine controlată (DOC) utilizate pentru vinuri de calitate obținute pe teritoriul național, pe care România le are înregistrate și protejate la nivelul Uniunii Europene, precum Cotnari, Dealu Mare, Târnave, Recaș, Drăgășani, Cotești, Odobești  sau Murfatlar.

In cazul tuturor acestor vinuri, producerea lor se face după reguli clar stabilite într-un caiet de sarcini corespunzător întocmit al produsului, însemnând într-un areal delimitat exact și precis de producție care are factori naturali și umani relevanți pentru o legătură strânsă între calitățile vinului obținut și trăsăturile ariei geografice de natură să se imprime vinului, folosind anumite metode de prelucrare/ vinificare, aplicând tehnici de cultură care să asigure un nivel calitativ al producției, cu un anumit sortimentul viticol permis, dar și reguli de etichetare necesar a fi respectate pentru comercializarea acestuia către consumator, toate acestea având rolul de a asigura și garanta un produs apt pentru consum, controlat de o autoritate competentă responsabilă, cu calități deosebite care îl deosebesc din multitudinea de produse existente în piață.

   

Vinurile care utilizează denumirea de origine controlată DOC Însurăței pot fi albe, roșii sau roze, strugurii din care se obține vinul trebuie să provină exclusiv numai din aria delimitată situată în sud-estul României astfel cum este demarcată la nivel administrativ în caietul de sarcini, producția trebuie să aibă loc în aria delimitată doar din soiurile permise.

Numele denumirii de origine controlată Însurăței este obligatoriu să fie indicat în sistemul de etichetare al vinurilor; de asemeni, mențiuni tradițonale precum Rezervă sau Vin de vinotecă, prevăzute  de caietul de sarcini putând fi utilizate în etichetare, astfel cum aceste mențiuni tradiționale sunt definite de legislație.

În privința sortimentului viticol admis pentru denumirea de origine controlată protejată Însurăței înregistrată și protejată pentru România, sunt valorificate cu succes o serie de soiuri românești precum Băbească neagră și Băbească gri, Fetească regală, Fetească albă dar și Fetească neagră, toate cu potențial organoleptic remarcabil pentru aria de producție delimitată,   

Despre arealul Însurăței poziționat în Regiunea viticolă a Teraselor Dunării delimitată la nivel național prin legislația în vigoare, se cunosc date ale favorabilității culturii viței-de-vie în acest microclimat, în ultimii ani odată cu implementarea măsurilor specifice sectorului vitivinicol derulate cu fonduri europene fiind realizate importante investiții în plantări de suprafețe de viță-de-vie cu soiuri nobile pentru calitate, zona devenind în prezent o importantă arie de producere a vinurilor de calitate. Produs poate fi comercializat și ca vin organic în conformitate cu normele europene în vigoare pentru acest tip de produs.

Produsele care dețin certificarea DOP fiind înregistrate și protejate sunt cele care au cea mai puternică legătură sub aspect calitativ cu aria/regiunea din care  acestea provin, fiind produse superioare calitativ cu particularități aparte, care valorifică caracteristicile factorilor de mediu, climă și umani din ariile de producere delimitate, care se reflectă în trăsături deosebite pe care aceste vinuri le prezintă.

În Uniunea Europeană sunt peste 1750 de vinuri deja protejate, denumirile de origine pentru vinuri din fiecare stat membru UE sunt recunoscute, înregistrate şi beneficiază de protecţie pe tot teritoriul european împotriva utilizărilor comerciale care exploatează reputaţia denumirilor înregistrate, utilizărilor abuzive, imitărilor, indicaţiilor înşelătoare de pe ambalaj privind provenienţa/originea/natura vinurilor ori prezentării în ambalaj de natură să creeze o impresie eronată privind originea lui,  practicilor care pot sa inducă în eroare cu privire la originea adevărată a vinului.

Sistemul de înregistrare la nivel european care asigură un nivel de protecţie în fiecare stat membru al Uniunii Europene creează condiţii de concurenţă egală între producătoriide astfel de produse și  mai multe garanţii pentru consumatorii acestora pentru că aceste denumiri constituie fără nici un dubiu o garanţie de calitate care permite păstrarea specificităţii produsului.

La nivel național, Legea nr.164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole (publicată în Monitorul Oficial nr.472/30.06.2015) are ca obiect stabilirea cadrului juridic general de funcţionare a filierei vitivinicole în ceea ce priveşte producerea, atestarea orginii, comercializarea şi controlul produselor cu denumire de origine controlată (și indicație geografică). 
Hotărârea de Guvern nr.512/2016 care aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015 are prevederi  pentru domeniul producerii vinurilor de
calitate cu DOC.

Consultă Regulamentul Comisiei 2018/1708 de acordare a protecției pentru denumirea Însurăței (DOP) - PDF