Autorizarea producătorilor de vinuri DOC, IG, varietale - activitate în desfășurare până la 15 Noiembrie 2019

  • Posted on: 31 October 2019
  • Author: mirela.rosu

Pănă la data de 15 Noiembrie 2019 se desfășoară la nivelul Inspectoratelor teritoriale al O.N.V.P.V. activitatea de autorizare a operatorilor  economici deținători de crame care procesează materia primă provenită din plantațiile înscrise în Registrul plantațiilor viticole și autorizate de către O.N.V.P.V. în vederea obținerii vinurilor DOC, IG, varietale și a operatorilor care îmbuteliază astfel de vinuri. Activitatea este procedurată la nivel instituțional și reflectă nivelul de control adecvat asigurat de autoritatea competentă responsabilă cu producerea vinurilor DOC, IG, varietale.
 

Activitatea se înscrie în asigurarea trasabilității producerii vinurilor DOC, IG, varietale și se realizează în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC, IG dar și cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017 cu modificările și completările ulterioare, privind producerea vinurilor varietale, referindu-se la obținerea de către solicitantul autorizării a documentului care să ateste calitatea sa de producător de vinuri, denumit Autorizație de producător de vinuri DOC, IG, varietale, astfel cum este prevăzut în procedura specifică.

În scopul aplicării procedurii de autorizare, Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V.  în a cărui arie de activitate se află solicitantul autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC, IG, varietale verifică, în vederea stabilirii conformităţii,  datele referitoare la  furnizorii de struguri pentru obținerea  de vinuri cu DOC, IG, varietale privind:

  •  producătorii de struguri înregistraţi în centralizatorul de furnizori trebuie să fie autorizaţi ca producători de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC, IG, varietale;
     
  • cantitatea de struguri livrată către producătorul de vinuri cu DOC, IG, varietale trebuie să fie componentă a cantităţii totale autorizate de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC, IG, varietale prin autorizaţiile deţinute de producătorii de struguri, numai în acest caz poate fi înregistrată în centralizator;
     
  • toţi furnizorii de struguri trebuie să deţină carnetul de viticultor prevăzut de legislația în vigoare.

►► Prin aplicarea procedurii se urmărește asigurarea conformității  în cea ce privește proveniența materiei prime utilizate la obținerea vinurilor cât și proveniența vinurilor DOC, IG, varietale.

►►► În cadrul inspectoratului teritorial, Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V. realizează un control  administrativ și tehnic de specialitate asupra condițiilor prezentate de către solicitantul autorizării la locul de producere a vinurilor, pentru ca acesta să fie înregistrat în evidența autorității competente responsabile doar dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru activitatea de producere a vinurilor DOC, IG, varietale.
 

Informațiile suplimentare și modelele editabile necesare operatorilor economici care solicită autorizarea sunt disponibile pe site-ul www.onvpv.ro, la Secțiunea DOC/IG - Proceduri unde este postată procedura în vigoare. 
 

► CONSULTĂ Procedura de control și verificare pentru autorizarea producătorilor de vinuri cu DOC, IG, varietale (aprobată prin Decizie a Directorului general al O.N.V.P.V.)