ORDIN MADR nr. 281/2019 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 266/2017

 • Posted on: 25 April 2019
 • Author: mirela.rosu

A fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 281/2019 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul MADR nr. 266/2017.
Ordinul nr. 281/2019 modifică anexele nr. 1 și 2 ale Ordinului  MADR nr. 266/2017 privind aprobarea Procedurilor de control și verificare în vederea autorizării plantațiilor producătoare de struguri destinai obținerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, autorizării producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale, certificării vinurilor cu denumire d o rigine controlată, indicație geografică și a vinurilor varietale îmbuteliate, precum și pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale și a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu denumire de origine controlată, indicație geografică sau varietale.

► IMPORTANT :

 • O.N.V.P.V. autorizează anual plantaţiile viticole înscrise în R.P.V. producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale.
   
 • Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale pot depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V.
   
 • Nedepunerea cererii de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor până la data de 30 iunie a fiecărui an atrage imposibilitatea autorizării plantaţiei pe anul respectiv
   
 • Autorizaţiile vor putea fi emise începând cu data de 1 iunie până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.

 

Consultă Ordinul MADR 281/2019 - PDF

► Consultă Ordinul MADR nr. 266/2017  (forma actualizată) - PDF