Digitalizarea, sustenabilitatea și adoptarea limbii ruse - principalele puncte ale Adunării Generale a OIV

  • Posted on: 2 December 2020
  • Author: onvpv

La 26 Noiembrie 2020 și pentru prima dată în format digital, cea de-a 18-a Adunare Generală a OIV a încheiat un an de întâlniri virtuale prin adoptarea a 18 noi rezoluții, sprijinind proiectul de digitalizare a Organizației și progrese privind integrarea viitoare a limbii ruse ca limbă oficială.

  • În OIV se desfășoară un proiect ambițios de digitalizare

Statele membre ale OIV sunt de acord în unanimitate cu privire la importanța evoluției și adaptării digitale, în special în contextul actual, marcat de pandemia cauzată de Covid-19. 
Proiectul actual propune, printre alte obiective, crearea unui observator global privind transformarea digitală a sectorului vitivinicol; dezvoltarea unui nou sistem de colectare și dezvoltare a datelor sectoriale; crearea unui nou site web pentru OIV, precum și implementarea unei noi platforme de informații colaborative pentru a îmbunătăți schimburile între secretariatul OIV și statele membre. Luna aceasta (decembrie 2020, n.n.), va fi lansată o cerere de oferte pentru implementarea acestui proiect, care se va desfășura timp de trei ani, începând cu luna Ianuarie 2021.

 

  • Rusa, noua limbă oficială a OIV ?

OIV anunțase deja acest lucru recent: au fost întreprinse negocieri pentru adoptarea rusei între limbile oficiale ale OIV. În timpul adunării, directorul departamentului de relații internaționale din Rusia, Maxim Markovich, a prezentat avantajele acestei adoptări. Statele membre au convenit asupra beneficiilor acestei integrări și au convenit asupra elementelor care vor fi prelucrate în următoarele luni, condiții pentru ca rusa să devină a șasea limbă oficială a Organizației.
Cu această măsură, comunitatea de limbă rusă va avea ocazia să înțeleagă și să adopte mai bine practicile și standardele internaționale adoptate de OIV care vizează îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea și comercializarea produselor vitivinicole.

 

  • Noile rezoluții ale OIV

Dezvoltarea durabilă este o prioritate pentru statele membre ale organizației care, prin noua rezoluție OIV-VITI 641-2020, a aprobat ghidul OIV pentru punerea în aplicare a principiilor vitiviniculturii durabile. Aceasta completează și actualizează toate recomandările OIV în domeniul durabilității.

Mai multe rezoluții privind noile practici oenologice vor completa Codul internațional de practici oenologice OIV, cum ar fi ghidul OIV pentru identificarea pericolelor, punctelor critice și controlul acestora în industria vinului (Rezoluția OIV-OENO 630-2020). Acest ghid își propune să armonizeze analiza pericolelor și să sugereze, cu titlu de exemplu, nivelurile de risc și punctele critice care ar putea apărea în timpul etapelor de producție a vinului.

Printre deciziile privind economia și legislația, OIV a adoptat definiția vinului alb cu macerare (Rezoluția OIV-ECO 647-2020): un vin alb rezultat din fermentarea alcoolică a unui must în contact prelungit cu  tescovina de struguri, inclusiv pielițele, pulpa, semințele și, eventual, ciorchini.
În cele din urmă, OIV a adoptat, de asemenea, liniile directoare pentru evaluarea tratamentelor fizice aplicate strugurilor și produselor derivate ale acestora (Rezoluția OIV-SECSAN 664-2020).

http://www.oiv.int/fr/vie-de-loiv/digitalisation-durabilite-et-adoption-de-la-langue-russe-les-points-principaux-de-lassemblee-generale-de-loiv

 

Redactat: Mirela Gabriela Heizer, OIV DROCON