Cramele din Romania

Cramele din România

 

 Lucrarea ”Cramele din România” – Invitaţie în lumea viei si vinului din România

 

 

 

 

  • De ce a fost necesară o inventariere a cramelor din România ?

În România vitivinicolă a ultimilor ani, urmare a politicilor agricole aplicate la nivelul Uniunii Europene, cu o evoluţie uimitoare a  tehnologiilor oenologice şi într-un context climatic  aflat în continuă schimbare, ţinând cont şi de specificitatea arealelor viticole naţionale cu tradiţie,  a fost din ce în ce mai necesară identificarea şi prezentarea către publicul larg a potenţialului pe care îl au în acest moment cramele din România.

Ideea particularizării pe suport de hârtie a unei monografii a cramelor care funcţioneaza în România, care sa fie accesibilă publicului român dar şi celui străin a fost fructificată sub forma unui volum de informaţii relevante despre lumea vinului în care activează producătorii români, care vine să susţină diversitatea, autenticitatea, caracteristicile vinurilor obţinute din terroir-ul autohton ca şi oamenii şi ideile lor de success ce duc mai departe renumele unor soiuri valorificate la maximul lor de potenţial.

 

  • Scopul editării "CRAMELE DIN ROMÂNIA"

Lucrarea a beneficiat de sprijinul şi iniţiativa Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) care a asigurat de altfel şi finanţarea proiectului denumit „CRAMELE DIN ROMÂNIA”, o prezentare amplă a unui număr de 143 de crame din ţara noastră, fiind structurată în funcţie de cele opt mari regiuni vitivinicole, respectiv Banat, Crişana, Dobrogea, Oltenia, Maramureş, Moldova, Muntenia şi Transilvania .

Sunt prezentate informaţii detaliate privind vinurile cu Denumiri de origine controlată DOC şi Indicaţii geografice IG ale României şi toate cramele din ţara noastră, cu scopul informării, formării şi educării publicului larg precum şi promovării vinurilor producătorilor români în ideea susţinerii vinurilor de calitate pe care aceştia le produc.

Elaborarea acestei lucrări contribuie într-o anumită măsură la îndeplinirea unor obiective precum consolidarea reputaţiei vinului de calitate,  echilibrarea  cererii şi ofertei,  păstrarea celor  mai bune tradiţii de obţinere, consolidarea structurii sociale a numeroase regiuni rurale, educarea consumatorului aflat mereu în căutarea unui produs care să îi satisfacă cerinţele calitative, valorizarea produsului cu origine identificabilă obţinut în anumite condiţii specifice, creşterea competitivităţii producătorilor de vin din Comunitate.

 Într-un cadru oficial, cartea a beneficiat de o lansare şi la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, într-un cadru organizat cu oficialităţi şi personalităţi din domeniu, la care a participat şi ministrul Daniel Constantin, volumul lansat constituindu-se într-un instrument de  promovare a industriei vinului din România care a făcut paşi importanţi în ultimii ani, ajungând să atingă ţinte îndrăzneţe de competitivitate.

Odată cu dezvoltarea acestui segment vitivinicol a fost antrenată şi o mişcare cu caracter turistic, multe din crame atrăgând un segment de iubitori de vinuri care sunt şi potenţiali turişti interesaţi să descopere armonia dintre turism şi valorificarea potenţialului viticol al zonelor respective.

Pentru viitorul apropiat se intenţionează  şi publicarea volumului în limba engleză, astfel încât să se poată continua acest demers de promovare a unei industrii specifice din  România, aflată într-o continuă schimbare şi evoluţie, care se află astăzi la un nivel superior datorită eforturilor proprietarilor dar și  fondurilor europene de care au beneficiat aceştia şi care au înregistrat o absorbţie de 100 % pentru sectorul vie-vin.

În acest context este de remarcat trendul uşor ascendent al suprafeţele plantate cu viţă-de-vie  datorat măsurii de reconversie-restructurare a plantaţiilor viticole din cadrul PROGRAMUL NAŢIONAL SUPORT (PNS) al României aprobat de Comisia Europeană în cadrul financiar multianual 2009-2013  al Politicii Agricole Comune.

Sprijinul financiar alocat sectorului vitivinicol din România de 42,1 milioane euro anual a fost absorbit în proporţie de 100%.

Aplicarea măsurilor din program va conduce la o repoziţionare a vinurilor româneşti pe piaţa internă şi internaţională, de natură să contribuie la un salt calitativ semnificativ în percepţia consumatorilor.

Gestionare eficientă a potenţialului de producţie al României şi stabilirea acelor mecanisme care să permită organismelor sectoriale din cadrul filierei vitivinicole să  asigure o trasabilitate începând cu parcela viticolă, strugurii recoltaţi şi până la obţinerea vinului, reprezintă condiţii care asigură conformitatea cu legislaţia comunitară care reglementează organizarea comună de piaţă în sectorul vitivinicol.

Lucrarea a fost elaborată de o echipă de profesionişti în domeniu, respectiv de Dan Boboc președintele Asociației Degustătorilor Autorizați din România ADAR, de Cătălin Păduraru și Daniela Păduraru, critici de vin și parteneri în proiectul Concursul Internaţional Wine Contest Bucharest IWCB  şi a beneficiat de suportul colectivului O.N.V.P.V. central şi teritorial dar şi al producătorilor care au consimţit să facă cunoscute o serie de informaţii representative pentru ei, legate de producţii, soiuri cultivate, evoluţie brand-uri, etc .

Lucrarea prezintă toate cramele care funcţionează în prezent în România indiferent de mărimea economică, care folosesc tehnologii noi şi care se adresează consumatorilor cu produse de nişă, de calitate superioară, dar insuficient cunoscute cât şi informaţii detaliate privind clasificarea vinurilor, având în vedere importanţa denumirilor de origine controlată (DOC) şi a indicaţiilor geografice (IG).

Sunt redate informaţii pentru publicul larg în ceea ce priveşte soiurile de struguri şi beneficiile consumului de vin,  producătorii de vinuri din arealele viticole  şi vinurile pe care le obţin,  care pun în valoare nu numai afaceri viticole ci şi un potenţial al zonelor aflat într-un trend ascendent de valorificare.

Informaţiile prezentate au fost adunate într-o perioadă de timp de aproximativ un an de zile, cartea fiind  tipărită deocamdată în doar câteva sute de exemplare.
 

  • Cum folosim "CRAMELE DIN ROMÂNIA" ?

      Dincolo de dinamica zonelor viticole recunoscute şi cu tradiţie, actual se configurează o  imagine vitivinicolă autohtonă cu crame consacrate pentru zone binecunoscute precum Dealurile Moldovei, Dealurile Munteniei ori Dealurile Transilvaniei, Viile Timişului, completată cu apariţia de noi crame cu relevanţă pe piaţă, care atrag din ce în ce mai mult atenţia consumatorilor, care au mecanisme  bune de comunicare şi care încep să confirme participări la competiţii de profil recunoscute.

Cartea  conţine o introducere din perspectiva istorică a viticulturii din ţara noastră, coroborată cu elementul cultural, unde sunt prezentate toate regiunile geografice cu evidenţierea clară a arealelor cu DOC şi IG, punctele din intersecţie identitară, dar şi varietatea morfogeografică, a condiţiilor climatice şi de sol. De asemeni, ea expliciteaza în mod distinct şi pe înţelesul cititorilor, noţiunile de Denumire de Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică (IG).
Fiecare regiune geografică este prezentată separat şi cuprinde o descriere detaliată a arealelor cu DOC şi IG din zonele respective cu o serie de informaţii despre terroir.

      Într-o definiţie  scurtă a terroir-ului, termen de etimologie franceză, el exprimă reunirea într-un singur loc a unor caracteristici climatice, geografice, geologice, care încorporează influenţele temperaturilor, precipitațiilor, lumina soarelui, solului (structură, aciditate, mineralele, apă, capacitatea de reţinere a acesteia), înclinaţia pantei (dacă e regiune cu dealuri) ori drenajul solului.
Termenul de terroir reprezintă un soi de cuantificare  a experienţei şi observări a ceea ce se întâmplă în vie, datorită căruia s-a ajuns  la o calitate ridicată a producţiei de struguri, o delimitare precisă şi identificare a soiurilor care se pretează pentru cultură  în anumite zone şi locaţii viticole.
Terroir-ul este practic un instrument de diferenţiere, de unicitate al fiecărei vii, care particularizează. Orice reproducere a sa oriunde altundeva este practic imposibilă.

În volum s-a facut o ordonarea în ordine alfabetică a tuturor cramelor inventariate în funcţie de regiunea viticolă  în care se află crama, excluzându-se cumva o posibilă prioritizare în funcţie de calibrul producătorului.

Pentru poziţionarea corectă în cadrul regiunilor viticole, s-a facut digitalizare pe baza coordonatelor GPS de poziţionare a cramelor/viilor/sediilor/punctelor de degustare/cramelor turistice şi s-au trecut reperele de localizare pe hărţi.