Însemnul de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG - Holograma DOC/IG/varietal

 

Vinuri cu denumire de origine, vinuri cu indicaţie geografică, vinuri varietale
 

Certificarea și autenticitatea vinului DOC/IG/varietal - Însemnul de certificare a originii și autenticității (distinctivitate pentru vinul de calitate)

                      

 

    
      ► Politicile în vigoare

 

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din Uniunea Europeană reprezintă unul dintre punctele forte ale acesteia, reprezentând un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul său cultural şi gastronomic actual. Aceasta se datorează competenţelor şi hotărârii agricultorilor şi producătorilor care au păstrat vii tradiţiile şi în acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi.

Cetăţenii şi consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât şi produse tradiţionale, fiind preocupaţi, de asemenea, de menţinerea diversităţii producţiei agricole. Această situaţie generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce priveşte originea geografică .
         

     ►  Denumirile de origine, Indicaţiile geografice
 

Definirea şi menţinerea instrumentelor de identificare a legăturii dintre produs şi originea lui, respectiv Denumire de origine protejată DOC şi Indicaţie geografică protejată IG, reprezintă mijloacele prin care se garantează consumatorului un control al produsului  care are caracteristici aparte,  este autentic şi poate fi identificat în piaţă cu ușurință.

Reglementările legislative care privesc domeniul denumirilor de origine, al indicaţiilor geografice şi al menţiunilor tradiţionale pentru vinuri, trebuie să urmărească:
      a ) protecţia intereselor consumatorilor /producătorilor;
      b) asigurarea bunei funcţionări a pieţei ;
      c) promovarea producerii  produselor calitative.

 Vinul de calitate se bazează pe caracteristicile specifice care sunt  atribuite originii  vinului, acestea fiind identificate pentru consumatori prin denumiri de origine şi indicaţii geografice.
El trebui să îndeplinească o serie de cerinţe legate de calitate cum ar fi delimitarea ariei de producere, sortimentul utilizat, condițiile de cultură, metodele de vinificaţie, randamentele la hectar, etc.

Denumirea de origine/indicaţia geografică nu este o simplă indicare a provenienţei,  este asociatã specificităţii produsului. Pentru garanţiile oferite consumatorului în privința caracteristicilor specifice,  operatorii sunt obligaţi să se supună controalelor autorității.

Un produs agricol care este obţinut în scopul punerii pe piaţă către consumator trebuie să îndeplinească anumite condiţii stabilite într-un Caiet de sarcini, cum ar fi cele menite să protejeze resursele naturale,  să valorifice terroir-ul zonei de producţie şi potenţialul acesteia.
Caietul de sarcini al produsului permite părţilor interesate să verifice respectarea condiţiilor relevante de producţie asociate unei denumiri de origine/indicaţii geografice şi conţine o serie de elemente ca:
a). denumirea/indicaţia care urmează a beneficia de protecţie;
b). descriere a vinului sau a vinurilor:
    - caracteristici analitice şi organoleptice, pentru denumire de origine ;
   - caracteristici analitice şi o evaluare sau o indicaţie a caracteristicilor organoleptice, pentru indicaţie geografică ;
c). practici oenologice specifice utilizate pentru producerea vinurilor şi restricţii relevante pentru producere;
d). delimitarea ariei ;
e). producţie maximă la hectar;
f). indicare a soiului/soiurilor de struguri de vinificaţie din care a fost obţinut vinul /vinurile;
g). informaţiile care confirmă legătura dintre arie şi caracteristicile produsului;
h). indicare a unei autorităţi/organism care verifică dacă se respectă dispoziţiile caietului de sarcini .

Atât denumirile de origine cât şi indicaţiile geografice pentru vinuri ale fiecărui stat membru al Uniunii Europene sunt recunoscute şi înregistrate la nivel european.
 

  • Ce este o denumire de origine controlată DOC

Denumirea de origine controlată  (DOC) reprezintă numele unei regiuni sau localităţi, a unui loc determinat care serveşte la desemnarea unui produs originar din această regiune, localitate, loc determinat şi a cărui calitate sau caracteristici sunt în mod esenţial  datorate mediului geografic, cu factori naturali şi umani şi a cărui producere, prelucrare şi preparare au loc în aria geografică .

Denumirea de origine controlată  este utilizată pentru a desemna un vin obţinut în conformitate cu un caiet de sarcini care stabileşte :
 - calitatea/caracteristicile produsului se datorează în principal unui anumit mediu geografic, cu influențe naturale și umane;
 - strugurii din care se obţine produsul provindin aria  respectivă;
 - producţia are loc în aria geografică ;
 - produsul este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera.

Un vin cu denumire de origine controlată DOC este un vin care se obţine în areale viticole delimitate, din soiuri recomandate pentru potenţialul lor de a produce vinuri de calitate , cu respectarea unor condiţii specifice de cultivare a viţei de vie şi de procesare a vinului, îmbuteliere, etichetare.

Suprafaţa viticolă a României este împărțită în regiuni viticole, areale de cultură a viţei de vie delimitate prin legislaţie în care este permisă înfiinţarea de plantaţii .
Este permisă înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie din care se vor obţine vinurile nominalizate printr-o denumire de origine controlată  si vinuri desemnate de o indicaţie geografică numai în cadrul unor areale delimitate precis   în interiorul cărora este permisă obţinerea şi producerea unor astfel de vinuri .

 I. Regiunea viticolă a Podișului Transilvaniei
 II. Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei
 III. Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei și Olteniei
 IV. Regiunea Viticolă a Crișanei și Maramureșului

 V. Regiunea viticolă a Banatului
 VI. Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei
 VII. Regiunea viticolă a Teraselor Dunării

 

Pentru regiuni viticole existente în România precum Regiunea Podişul Transilvaniei, Regiunea Viticolă a Dealurilor Moldovei, Regiunea Viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei, Regiunea Viticolă a Crişanei şi Maramureşului, Regiunea Viticolă a Banatului, Regiunea Viticolă a Colinelor Dobrogei, Regiunea Viticolă a Teraselor Dunării,  se cunosc denumiri de origine  precum Târnave, Cotnari, Dealu Mare, Pietroasa, Recaş, Segarcea, Panciu, Odobeşti, Sâmbureşti, Drăgăşani, Murfatlar, Sarica Niculiţel, utilizate pentru a descrie vinurile cu denumire de origine controlată comercializate către consumator, uşor de identificat de acesta,  valorificate datorită unor calităţi deosebite.

          În România sunt înregistrate denumiri de origine astfel cum sunt prevăzute în Ordinul de ministru nr. 247/2012 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România.

Astfel, denumiri de origine controlată precum Dealu Mare, Murfatlar, Iași, Cotnari, Drăgășani, Târnave, Recaș, Odobești, Panciu, Dealu Bujorului, Huși, Lechința, Aiud, Crișana, Babadag, Nicorești, Segarcea, Banu Mărăcine, Însurăței, Adamclisi sunt admise pentru a fi utilizate să desemneze vinurile de calitate.

*Consultă  Lista denumirilor de origine DOC pentru vinuri admise spre utilizare - ORDIN nr. 247/2012
       
 

  • Ce este o indicație geografică IG

Indicaţie geografică  (IG) reprezintă numele unei regiuni sau a unei localitati, a unui loc determinat sau, in cazuri exceptionale, a unei tari, care serveste la desemnarea unui produs originar din regiune /localitate, din acest loc determinat sau din aceasta tara si care poseda o calitate specifică sau alte caracteristici ce pot fi atribuite acestei origini  si a carui producere are loc în aria  stabilită pentru aceasta.

O Indicaţie geografică IG pentru vinuri este utilizată pentru a desemna un vin obţinut în conformitate cu o serie de condiţii precum:
- deţine o calitate sau caracteristici specifice care pot fi atribuite zonei  respective;
- strugurii din care se obţine produsul provin,în proporţie de cel puţin 85 %, exclusiv din aria respectivă;
- este produs în aria geografică;
- este obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinând speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis.

Indicaţii geografice IG precum Dealurile Transilvaniei, Viile Timişului, Dealurile Olteniei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, Dealurile Sătmarului, Dealurile Crişanei, Dealurile Vrancei, Dealurile Munteniei, sunt admise pentru a fi utilizate să desemneze vinurile IG care se produc şi se comercializează către consumator .

* Consultă Lista indicaţilor geografice IG pentru vinuri admise spre utilizare - Ordin nr. 247/2012
* Consultă Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor IG  - secţiunea Indicaţii geografice

 

  • Ce este o mențiune tradițională pentru vinuri 

Pentru a asigura o competiție loială și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor mențiunile tradiționale este necesară definirea și recunoașterea acestora.

Prin termenul mențiune tradițională admisă spre utilizare pentru vinuri se înțelege că produsul are o DOC sau IG protejate prin dispoziții legislative din UE sau naționale și o metodă de producție sau de maturare, o calitate,  culoare, un anumit loc de provenență sau un eveniment deosebit legat de istoria vinului respectiv. Menţiunile tradiţionale existente la nivel național sunt: D.O.C.-C.M.D. – cules la maturitatea deplină,  D.O.C.-C.T. – cules târziu, D.O.C.-C.I.B. – cules la înnobilarea  boabelor,  Rezervă, Vin de vinotecă şi Vin tânăr. Acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare (Legea 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole).
 

  • Ce este vinul fără DOC, fără IG, cu denumire de soi (denumit vin varietal)

Legislația actuală în vigoare stabilește că pe teritoriul României producţia de struguri este destinată pentru obţinerea de vinuri  cu D.O.C., vinuri cu I.G. dar și vinuri fără D.O.C. şi fără I.G., cu denumire de soi cunoscute și sub titulatura de vinuri varietale. Pe cale de consecință, se obține în mod corespunzător și o producție de vin din recolta de struguri menționată mai sus pe direcțiile calitative respective.

În timp ce pentru categoria vinurilor cu DOC și a vinurilor cu IG, acestea sunt  supuse verificărilor privind conformitatea prin raportarea la caietele de sarcini întocmite pentru denumirile și indicațiile corespunzătoare, în cazul obținerii vinurilor varietale, pentru ca acestea să poată fi certificate în vederea comercializării, trebuie să  urmeze procedurile de verificare şi control specifice, care sunt aprobate legislativ prin ordin al conducătorului autorității publice centrale.

Verificarea şi controlul conformităţii vinului varietal în vederea certificării se fac în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv pe parcursul ambalării .
Autoritatea competentă responsabilă care verifică şi certifică vinul varietal în raport cu legislaţia de referinţă este Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.).

În ce privește comercializarea vinului varietal, aceasta se realizează în baza documentelor şi a evidenţei pentru vinul din soiul de struguri respectiv, aflată în responsabilitatea producătorului şi/sau îmbuteliatorului, asigurându-se în acest fel trasabilitatea vinului.

Vinul varietal este vinul fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică, care poartă numele soiului din care este obținut şi care defineşte un produs care respectă următoarele cerinţe:
- provine din struguri recoltaţi din plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole (denumit R.P.V.) cu denumirea soiului admis pentru a produce vin varietal;
- strugurii din care este obţinut vinul varietal trebuie să provină în proporţie de cel puţin 85% exclusiv din unul dintre soiurile admise pentru acesta;
- este produs în România, din struguri recoltaţi în arealele viticole delimitate conform legislaţiei în vigoare (Ordin de ministru nr. 397/2003).

Vinul varietal este produs din struguri proveniţi din soiurile de viţă de vie: Aligoté, Burgund mare, Băbească neagră, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Fetească regală, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot gris, Pinot noir, Riesling italian, Sauvignon blanc și Syrah.

Dreptul de a folosi în etichetare numele soiului de viţă de vie se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin autorizarea ca producător de struguri destinaţi producerii de vinuri varietale /producător de vinuri varietale sau obținerea certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinului varietal emis de către O.N.V.P.V., după caz.
Controlul vinului varietal în vederea certificării se efectuează în strictă conformitate cu procedura  O.N.V.P.V. printr-un control periodic (în comisii de evaluare a vinurilor în vederea certificării pentru comercializare) și printr-un control sistematic, prin sistemul declarativ prevăzut de legislație, centralizarea mişcărilor de produse vitivinicole destinate producerii vinurilor varietale şi certificarea atestării dreptului de comercializare a acestora .

În conformitate cu legislaţia în vigoare, controlul vinurilor varietale constă într-o verificare a trasabilităţii vinurilor varietale și a parametrilor fizico-chimici şi organoleptici ai acestora.
Vinurile sunt evaluate pe loturi, în faza anterioară îmbutelierii în vederea comercializării sau chiar şi după îmbuteliere, dar obligatoriu înainte de faza de etichetare iar acordarea certificatului de atestare a dreptului de comercializare se face conform procedurii specifice emisă de către O.N.V.P.V.

În situațiile care pot apărea în cazul vinurilor varietale care prezintă afectare a însușirilor calitative în sens negativ, fără să fie posibilă încadrarea în parametrii fizico-chimici/organoleptici corespunzători sau dacă a fost supus unor tratamente şi practici oenologice neautorizate, O.N.V.P.V.-ul poate dispune suspendarea sau anularea certificatului de atestare a dreptului de comercializare ca vin varietal şi poate sesiza autoritățile cu atribuţii de inspecţie pentru control tehnic vitivinicol pentru aplicarea prevederilor legale în vigoare.

 * Consultă  Procedurile de verificare şi control pentru vinul varietal - Ordin de ministru nr. 903/2016
 

  • Ce este Însemnul de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG/varietale (tip hologramă)
     

                                           

► Scurtă prezentare
 

Una din provocările domeniului vitivinicol din România ultimilor ani a constituit-o familiarizarea consumatorului de vinuri cu vinul calitativ superior care poartă numele unei denumiri de origine controlate sau al unei indicații geografice  ori este desemnat cu numele soiului de viță de vie din care este obținut.

          O mare parte din consumatorii care nu sunt familiarizati cu reglementarile din domeniul viticulturii sunt tentați  să se îndrepte spre o gamă de produse din care trebuie să aleagă pe cele care corespund gusturilor proprii,  având garanția unui consum sănătos. Acest comportament răspunde eforturilor autorităților publice care reglementează domeniul, în încercările de a  limita tentativele și intențiile de falsificare a vinurilor corecte,  practicile neloiale care afectează intereselor producătorilor onești .  

În aceste condiții și în contextul opiniilor favorabile ale factorilor implicați în sectorul vitivinicol național, a fost dezvoltat și implementat un proiect care vizează o particularizare a vinurilor de calitate obținute de producătorii români destinate comercializării, printr-o marcare a acestora cu un însemn de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG/varietale (tip hologramă), mai exact o etichetă autoadezivă aplicată pe buteliile cu vinuri DOC/IG/varietale îndreptățite să fie comercializate cu numele unei denumiri de origine/indicații geografice ori a denumirii soiului de viță de vie din care este obținut vinul, care garantează autenticitatea şi originea vinului respectiv și oferă varianta unui produs controlat, cu însușiri calitative superioare, ușor de identificat din gama de produse similare existente în piață.

Acest sistem de marcare pentru buteliile/recipienţii care conţin vinuri cu denumire de origine DOC, vinuri cu  indicaţie geografică IG și vinuri varietale a fost instituit prin legislație, ca o modalitate corectă de acordare a unor garanții pentru vinul pe care îl însoțește , care este autentic și controlat.

Producătorii de vinuri care respectă condiţiile stabilite în caietele de sarcini DOC/IG și legislația în vigoare pentru vinurile varietale şi care sunt interesaţi să obţină vinuri pe care să le comercializeze cu numele unei DOC /IG/denumirea soiului, având acest drept în baza unui document oficial emis de  O.N.V.P.V. (certificat care atestă dreptul de comercializare) sunt obligaţi prin legislație să marcheze buteliile ce conţin vinuri DOC, IG și  varietale prin  aplicarea însemnului de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG/varietale, de tip hologramă.

Noul însemn de certificare a originii și autenticității vinurilor  DOC/IG/varietale a fost regândit începând cu anul 2017 în sensul valorificării componentei de informare a consumatorului, prin direcționarea lui către o serie de informații relevante, în detaliu, despre vinurile obținute de producătorii de vinuri din România, care să determine o opțiune mai clară pentru calitate întrucât există suficiente informații disponibile pentru acest lucru.
Garanția că produsul este controlat de o autoritate,  este autentic și are o origine cunoscută  constituie un avantaj pentru consumator dar și pentru producătorii implicați pe filiera producerii/comercializării.

Însemnul conține un element de noutate sub forma unui cod de bare 2D (cod QR) aflat în componența sa, care poate fi scanat de către consumator cu ajutorul unui smartphone și care îl direcționează  către o serie de informații detaliate despre vinul din recipientul marcat, cum ar fi detalii ale cramei, detalii ale producătorului implicat în elaborarea vinului,  ale terenului, vinificației, brandurilor proprii ori identificarea locației prin Google Maps, etc.

        Prin scanarea codului QR, poziționat lângă seria alfanumerică a însemnului, consumatorul este direcționat către pagini cu informații comerciale definite de producătorii de vinuri, mai exact acele informații care privesc printre altele vinurile de calitate aflate în piață, care au trecut printr-un control sub aspectul conformității raportat la utilizarea unei denumiri de origine, a unei indicații geografice protejate, ori a denumirii soiului din care este obținut vinul, realizat de o autoritate responsabilă competentă.
În cazurile în care codurile de bare sunt invalide, dacă produsele marcate cu însemnul de certificare nu sunt autentice, sau dacă se constată eventuale încercări de falsificare prin copierea codului de bare, este alertată imediat autoritatea responsabilă, printr-un semnal care i se transmite în legătură cu codurile invalide/false.

► Obiective, scopuri
 

Se urmărește ca noul însemn să asigure o creștere a vizibilității producătorilor naționali implicați pe segmentul vinurilor de calitate, direcționarea consumatorului către vinul controlat, cu calități deosebite dar și înlăturarea practicilor susceptibile de inducere în eroare cu privire la locul producerii acestuia ori la natura lui.

Prin noul model de însemn de certificare a originii și autenticității se va asigura și un nivel de protecție al producătorilor onești care valorifică produsele sub instrumente de calitate precum denumirile de origine sau indicațiile geografice, încurajarea consumului vinurilor de calitate, un comportament adecvat al consumatorului căruia i se oferă informații suficiente pentru a opta pentru calitatea produsului, stabilindu-și cu ceva mai multă siguranță  preferințele pe domeniul consumului calitativ de vinuri.

Se dorește totodată și o mai bună cunoaștere a producătorilor de vinuri calitate astfel marcate,  o eficientă identificare a acestora în piață, sub aspectul acțiunilor comerciale pe care le derulează, al vinurilor pe care le obțin sub diferite branduri/mărci comerciale, unele dintre ele apreciate în competiții de profil internaționale, ca o recunoaștere a calităților vinurilor remarcate  în cadrul acestor evenimente și ca o răsplată pe deplin meritată pentru eforturile depuse de producători.

Proiectul noului însemn de certificare a originii și autenticității vinurilor DOC/IG/varietale este în plin proces de implementare.

Eforturile depuse pe parcursul derulării acestuia trebuie să poată fi cuantificate în sprijinul producătorilor vitivinicoli care produc și comercializează vinurile proprii sub simbolul calității, producători care au ales să facă eforturi pentru a fructifica un potențial care trebuie exploatat la maxim atât din perspectiva tehnologiilor inovative din domeniul viticulturii și vinificației, cât mai ales pentru a valorifica resursa arealelor viticole naționale, unele cu tradiție cunoscută, care trebuie neapărat cunoscută de consumator mai ales pentru ca îi poate oferi o alternativă corectă, valoroasă a unui produs cu calități aparte, ușor de identificat dintre  altele similare din piață, de natură să îi contureze preferința pentru consumul îndreptat obligatoriu pe direcția calității.