Sistemul de autorizații pentru plantări de viță-de-vie 2016-2030

 

  • Plantarea viței de vie - autorizaţii de plantare/replantare şi autorizaţii provenite din conversia drepturilor de plantare/replantare a viţei-de vie cu struguri pentru vin
     
  • Sistemul autorizațiilor de plantare instituit cu anul 2016 - un cadru echilibrat și dinamic pentru viitorul viticulturii europene

     

Sistemul autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin  este noul sistem care reglementează dreptul de a înfiinţa o plantaţie de viţă-de-vie pentru struguri de vin şi care se aplică în perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2030.

Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) este instituţia responsabilă la nivel naţional cu gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin.

Structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) este responsabilă pentru certificarea suprafeţelor defrişate, certificarea plantării/replantării viţei-de-vie şi certificarea modificării datelor unei parcele viticole.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt responsabile cu operarea şi actualizarea datelor cuprinse în R.P.V. sub instruirea şi suportul tehnic al O.N.V.P.V.

Certificarea plantării/replantării viţei-de-vie se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în baza unei cereri de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în R.P.V., al cărei model este prevăzut în legislația aferentă.

Certificarea suprafeţelor de viţă-de-vie defrişate se realizează de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, în baza unei declaraţii de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., al cărei model este prevăzut în legislație.

Modificarea datelor unei parcele viticole înscrise în R.P.V. se înregistrează în conformitate cu documentul prevăzut în legislație. Pentru certificarea modificării unor date înscrise în R.P.V. de către structura cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, solicitanţii trebuie să prezinte documente care să justifice modificările solicitate prin intermediul cererii de modificare a unor date în R.P.V. .

Plantarea viţei-de-vie pentru struguri de vin se face numai în baza unei Autorizaţii de plantare/replantare. Acestea se referă la plantări noi, replantări şi la drepturi care urmează să fie convertite. Autorizaţiile se eliberează fără costuri pentru solicitanţi.
Autorizaţiile de plantare/replantare se folosesc pentru plantarea viţei-de-vie de struguri pentru vin doar în arealul viticol delimitat prin legislaţia naţională în vigoare.

Beneficiarii autorizaţiilor de plantare/replantare  sunt persoane fizice/juridice care deţin, exploatează sau înfiinţează plantaţii de viţă-de-vie cu soiuri nobile pentru vin în cadrul arealelor viticole delimitate pentru cultivarea viţei-de-vie.

Plantaţiile de viţă-de-vie înfiinţate fără autorizaţie de plantare/replantare, cu excepţia (plantaţiilor înfiinţate în scop experimental; plantaţiilor înfiinţate pentru viţă-mamă pentru altoi; plantaţiilor înfiinţate pentru consum propriu; plantaţiilor înfiinţate pentru portaltoi; plantaţiilor înfiinţate în urma unor măsuri de expropriere în interes public) sunt considerate plantaţii ilegale.

      (extras  Ordin M.A.D.R.  nr. 364/2016 )

 

Regulament european nr. 560/2015 Act delegat autorizații de plantare a viței-de-vie

Regulamentul nr. 274 din 11 decembrie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013

Ordin M.A.D.R. nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin