Procedura autorizare struguri pentru vinuri cu DOC/IG/varietale

Scopul Procedurii este stabilirea modalităţii specifice de autorizare a suprafeţelor de viţă-de-vie din soiuri nobile pentru vin, furnizoare de struguri pentru obţinerea vinurilor cu DOC/IG/varietale, potrivit reglementărilor în vigoare, cerinţelor din Caietele de sarcini aferente denumirilor de origine/indicaţiilor geografice protejate şi  prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 266/ 2017, după caz.
 

 Procedură de atestare, control și verificare pentru autorizarea plantațiilor producătoare de struguri în vederea obținerii vinurilor cu DOC/IG/varietale 
 

Modele editabile pentru producători:

Anexa 1: Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri cu DOC/IG/varietal aici:
Anexa 2: Fișă parcelă din RPV sau model de centralizator pentru parcelele care se reautorizează  aici:  
 

 (Procedura a fost instituită prin Decizie a Directorului general al O.N.V.P.V.)